Dokud polovina českých voličů nebude rozumět rozdílu mezi volbami a zasíláním sms do Superstar či Týtý, nemáme šanci žít ve svobodné a prosperující zemi.

Změna k lepšímu je pracná, ale bez ní jsme jen generace, co prožere budoucnost těm dalším – co uděláme??!!

Mnoho lidí si stěžuje, že jiní lidé jsou moc „rudí“, „hloupí“, či jinak „jiní“ než my, a proto žádná změna k lepšímu není možná, tak proč se snažit. Takové uvažování je zcestné, přestože je typicky české: udělat něco až ve chvíli, kdy víme, že to vyjde a bude to jednoduché. S tímhle přístupem bychom ale stále žili v jeskyních, svítili ohněm a facebook by bylo škárábání zvířat na zeď kamenem jako v Altamiře nebo psaním klackem v písku před jeskyní. I z některých reakcí lidí je tu vidět jasně, že vědí přesně, co nejde, a mají pocit, že to stačí, mají pocit, že tím své odpovědnosti za chod věcí učinili zadost. Takže všem těm posíláme Johna Lennona a vzkaz: TO NESTAČÍ. Až děti nebudou mít na slušné živobytí, protože my je zadlužíme, to jim řekneme, že „jsme to věděli, ale nic neudělali?“ Pohodlné, ale zbabělé věci nefungují a pravda a reformy pohodlné nebývají, ale pouze ony mohou přinést zlepšení a pokrok. Vystupte s námi proti zlu!