Dokud polovina českých voličů nebude rozumět rozdílu mezi volbami a zasíláním sms do Superstar či Týtý, nemáme šanci žít ve svobodné a prosperující zemi.

Zapamatujme si pojem STEXIT – je to novodobé lidské právo, pro které stojí za to „hořet“…

Ano, od úsvitu dějin jde pokrok a tmářství ruku v ruce. Pokud se zeptáte, jak ty dva od sebe rozeznat, odpověď zní, že docela těžko: oba se často stanou propagandou establishmentu s cílem udělat si z jejich dezinterpretace důvod pro nějakou válku, něčí zotročení nebo něčí byznys. Jsme-li ale svobodní, můžeme si alespoň docela přesně definovat, co znamená pokrok či tmářství pro nás samotné. Kupodivu to není vůbec málo. Vyrobí to z nás totiž plnohodnotné, myslící, svobodné a odpovědné lidské bytosti, tedy pravý opak toho, co se z nás snaží vyrobit všichni „politici, lobbisté a dotační podnikatelé z Kostnice”.

Žijeme ve státech (v propojeném globálním světě), kde lidé žádnou reálnou svobodu nemají. Státy se staly obchodním modelem organizovaného zločinu, o tom není sporu. Řídí naše životy bez jakéhokoli práva odvolání či alternativy. Právě proto vznikají kryptoměny a virtuální alternativy, protože se stávají jediným místem svobody. „Jen“ virtuální, ale aspoň nějaké. Soukolí států bez nejmenších výčitek svědomí nebo slitování konfiskují více než 70% našich celkových celoživotních výdělků formou legálního několikansobného zdanění bez jakéhokoli (sebevíc přirozeného) lidského práva z toho zrůdného a prolhaného systému vystoupit. Zločinci, kteří pochopili, že (globální) zastupitelská demokracie je skvělý obchodní model, pochopili mimo jiné i to, že nás nemusí soudit na koncilech, upalovat na hranicích a mučit v inkvizičních kriminálech. Stačí přijmout vhodnou legislativu a jejich krádež našich peněz za bílého dne bude beztrestná – a kdo vykřikuje něco o svobodě či spravedlnosti bude za blázna, anarchistu či hejtra, ale nikoli za mučedníka hodného našeho sluchu a pozornosti.

Stexit je základním novodobým lidským právem, které přinesl vývoj společnosti, technologií a organizovaného zločinu jménem stát. Jestliže jsou dnes lokální státy i globální instituce ovládány přerozdělovacími a dotačními mafiemi, občan musí mít právo z takového systému vystoupit a přestat se nechat okrádat a zotročovat. A tím mimo jiné chránit své děti a děti jejich dětí, které se díky sociálním státům narodí do zrůdného a obrovského dluhového otroctví. Stexit = „state exit“ je svobodné právo občana na reklamaci služeb státu či případné plné vystoupení ze struktur povinných státních systémů (typu monopolní státem organizované sociální pojištění, zdravotní pojištění, systém daní apod.) za předpokladu, že stát neodvádí službu kterou se – výměnou za peníze občana – závazal poskytnout, nebo když se stát dopouští na občanu jakéhokoli (ekonomického či jiného) násilí, to vše za předpokladu, že občan nepožaduje po státu žádné služby či úkony, které si dobrovolně nevybral a nezaplatil.

Jinými slovy, naše budoucnost je Konfigurovatelný, Sdílený stát. Jak bude vypadat?

Vize budoucnosti