Dokud polovina českých voličů nebude rozumět rozdílu mezi volbami a zasíláním sms do Superstar či Týtý, nemáme šanci žít ve svobodné a prosperující zemi.

Vize budoucnosti

Jmenuji se Michal Hájek. Jsem “husákovo dítě” a živím se podnikáním v malé firmě bez jakékoli podpory státu jako statisíce dalších lidí, živnostníků a malých podnikatelů. A tak to i zůstane: nesouhlasím totiž se sytémem státu, jak funguje dnes. Už před mnoha lety jsem se rozhodl, že se pokusím starat sám o sebe, abych se mohl příštím generacím podívat zpříma do očí. Jsem totiž spoluzodpovědný za ekonomická a morální zvěrstva, které na nás všech dnes vykonává současná verze státu. Všichni jsme za to zodpovědní. Přišel proto čas říct NE a předložit alternativu.

Mnoho lidí to ještě nevidí a vidět nechce, ale proces změny současných států už nastal. Vztek a časté volební vzpoury lidí proti establishmentu a standardním politickým stranám jsou jen začátek. Bitva o naši svobodu se tentokrát nebude odehrávat na náměstích, rozsáhlých válečných pláních a v zákopech, odehraje se v našich obývacích pokojích, v našich hlavách. Je to bitva zdravého rozumu, lidské svobody a odpovědnosti proti obrovskému přívalu dezinformací, lží, ideologií, reklamy a institucionalizované výchovy k pseudosocialistickému uvažování. A vůbec to nesouvisí s moderním fenoménem „fake news“, je to mnohem hlubší bitva. Je to bitva proti státu jako obchodnímu modelu, který má pomoci velkým nadnárodním i lokálním firmám vytvořit si efektivní on-line trh bez hranic a zbytečných nákladů pomocí nejmasívnějšího organizovaného přerozdělování v dějinách.

Evoluce se naštěstí nedá zastavit a už přichází. Stát budoucnosti je aplikace. Ano, aplikace. Uber je největší poskytovatel taxi služeb, ale nevlastní žádné taxíky. Facebook je nejnavštěvovanější masmédium, ale nevytváří žádný obsah. Airbnb je největší ubytovatel, ale nevlastní žádné nemovitosti. Do čeho se podle této rovnice vyvine stát? Do aplikace. Aplikace s minimem úředníků, kteří se starají o funkčnost, ale nikoli o obsah. Přímá demokracie bez nesmyslných hranic, prostředníků a korupce – to je naše budoucnost.

Tuto ideu jsem pojmenoval Sdílený, nebo také Konfigurovatelný stát (http://cesko2050.cz/sdileny-stat/). Tento stát, přesněji aplikace, bude fungovat stejně jako když si konfigurujete auto: základní povinná výbava (armáda, policie, hasiči, základní zdravotní péče, příspěvek na základní infrastrukturu typu letiště a dálnice), a k tomu volitelné služby (napřímo od poskytovatelů, nikoli státu – například zdravotní pojištění, důchody, školství). Konfigurovatelný stát bude mít minimum základních pravomocí a bude se starat výhradně o funkčnost aplikace a nikoli o její obsah – ten budou tvořit sami lidé. Lidé sdružení do přirozených komunit, které – díky technologiím – ani nemusí být lokální či geograficky definované (typu rodina, město, vesnice, stát), ale mohou být například oborové či zájmové (hasiči, lékaři, zemědělci, živnostníci, sportovci, odboráři, včelaři, rybáři).

Ano, vzniknou dobrovolné verze států, nové komunity, nové „národy“. Komunity vycházející z poznání že hasič, lékař, rybář, zemědělec, sportovec, mají se svými kolegy a přáteli mnoho společného a možná mnohem víc, než lidé v dnešních státech, do kterých se narodíte a pak už jen povinně „tvoříte veřejné rozpočty svými daněmi a odvody“, aby je mohl někdo jiný přerozdělit (rozkrást).

V dalších článcích Vám na webu (www.cesko2050.cz) i řadu konkrétních kroků, jak se aktivně zasadit o změnu. Pokud sdílíte naši vizi a názor, buďte připraveni na obviňování a ostrakizování různými “trolly”, slepci a všemi těmi, kteří mají přechodem na novou verzi státu co ztratit. Vše nové zpočátku provází strach, stačí se podívat do historie. Proto čím silnější protipohyb proti této evoluci uvidíte a ucítíte, tím víc se bude paradoxně potvrzovat její nevyhnutelnost. A tím více a rychleji se budou připojovat další, kdo pochopí a prohlédnou tu hru, která se s nimi dnes hraje, a “odpojí se od Matrixu.”

Pojďme spolu začít tu aplikaci budovat, abychom třeba v roce 2050 měli už “něco v ruce.” Pojďme – odborníci ze všech oborů lidské činnosti – se spojit. Spojit a začít pomalu a postupně budovat základy spravedlivé a férové aplikace, jejímž cílem nebude lidi okrádat ani přerozdělovat jejich peníze, ale dát jim přímou demokracii, svobodu a také odpovědnost.

Je to totiž jen a jen na nás, co uděláme.