Dokud polovina českých voličů nebude rozumět rozdílu mezi volbami a zasíláním sms do Superstar či Týtý, nemáme šanci žít ve svobodné a prosperující zemi.

USA je světový četník, Čína je světová továrna a Evropa humanitární blbeček, co má řešit politické a ekologické důsledky „globálního“ kapitalismu. Co tomu řeknou naše děti?

Že Evropa je největší a možná dokonce v jistém smyslu jediný kontinent nebo kultura, která má skutečně pocit odpovědnosti za pomoc lidem v nouzi, je hezké a správné. Problém skutečně efektivní humanitární pomoci ale tkví v tom, jak humanitárním krizím předejít, ne jak ucpávat už prasklý vodovod rukama.

Migrace ukazuje, že jsme za úplné blbce: nepřemýšleli jsme o tom, že vlivem i naší politické činnosti může vůbec migrace vzniknout. Nepřemýšleli jsme, že když budeme Evropu prezentovat jako humanitární ráj a „dělat si selfíčka“ s uprchlíky, budeme fungovat jako ráj pro každého, kdo prostě není jen spokojen. Nepřemýšleli jsme, že jestli chceme pomoci, nesmí to být na úkor bezpečnosti a budoucnosti našich dětí a všech partnerských států v EU.

Řešením existující situace je okamžitá ochrana hranic EU, například tím, že odpustíme Řecku část dluhů, když poskytne pár menších ostrovů k vytvoření uprchlických táborů, nebo když koupíme k danému účelu nějaké území někde jinde. Už rok měla taková jednání probíhat, Řecko nějakou pomoc potřebuje, tak proč si vzájemně nepomoci v kritické situaci. Merkelová, Juncker a ostatní od reality odříznutí politici ale chtěli posílit výrobní sílu Evropy, a tak vypsali „talentovky“ na levnou pracovní sílu, ale nevšimli si, že našli něco, co je levné, ale nebude to pracovat.

Migrační vlna už trvá více než rok, a Evropa se nezmohla ani na masívní koordinovanou reklamu v dotčených zemích, která by potenciálním migrantům řekla jasně, že Evropa žádný ráj není a není řešením jejich situace. Místo toho naši evropští politici vymýšlejí kraviny typu biopaliva, kvůli kterým hoří orangutani na Borneu. A proč? Protože na téma biopaliv lze vymyslet různé obrovské granty, pobídky, dotace a daňové úlevy, kdy z peněz nás, obyčejných lidí, zbohatnou korporace, které nám pak milostivě – jako v socialismu – dají nějakou práci. Že to celé platíme my, obyčejní lidé, to jaksi už zapadne v meziřádku. Že celý globální kapitalismus už v mnoha ohledech splňuje rysy globálního socialismu a že jeho ideologie multikulturalismu je nelogická kravina odporující zdravému rozumu, neřeší už vůbec nikdo.

Když se podíváte do tváří evropských politiků, uvidíte nadřazenost a „pomazanost“. Fašismus nebyl v důsledku nic jiného než ideologie nadřazenosti jedné rasy. Socialismus nebyl nic jiného než ideologie nadřazenosti jedné společenské třídy. A blahosklonná selfíčka Merkelové s uprchlíky jsou zábleskem ideologie nadřazenosti jednoho kontinentu, který je natolik „odpovědnější“ než ty ostatní, až úplně ztratil smysl pro skutečnou realitu a odpovědnost a řítí se do pekla po vydlážděné cestě svých „dobrých“ úmyslů…

A jaká je ta správná odpovědnost? Dobrá otázka. Inu, je to odpovědnost k našim vlastním dětem, vnukům a těm, kteří přijdou po nich. Na ty totiž naši politici úplně zapomněli, nebo se na ně, s odpuštěním…doplňte si sami.