Dokud polovina českých voličů nebude rozumět rozdílu mezi volbami a zasíláním sms do Superstar či Týtý, nemáme šanci žít ve svobodné a prosperující zemi.

Jaká bude naše budoucnost po „smrti“ globálního konceptu „sociálně-demokratického“ přerozdělování?

Celou dobu, co je lidstvo lidstvem, se snaží najít nějaký správný kompromis v soužití různých lidí, kultur, národů a civilizací. Určité skupiny lidí se na to vždy snaží jít tak, že má existovat jedna ideologie a jeden vzorec „správného“ chování pro každého jednotlivce s cílem, aby se ve výsledku všichni chovali stejně. A aby ideálně i stejně mysleli, protože pak se jejich chování a myšlení dá – masově – předvídat. Globální demokracie dneška má jediný cíl: vytvořit on-line celosvětovou “superkomunitu” lidí, kteří budou vyznávat stejné “demokratické” hodnoty typu bezcenné a na tuny tištěné peníze. Apoštolové demokracie dokládají demokratičnost toho plánu tím, že to má být “konečně svobodné zřízení pro každého bez ohledu barvy pleti, náboženství, věku, pohlaví, vzdělání, původu, místa kde žijete apod.” Ano, to je čistá doktrína komunismu jinými slovy, nemýlíte se. Nedivme se: byznysmenům, žijícím z našich přerozdělených peněz – protože žádný velký byznys dnes už neexistuje a neoperuje bez podpory státu nebo mezinárodních institucí – jde ve skutečnosti jen o naše peníze, je to jediný smysl existence dnešního systému. Co je podstatné pro nás, lidi, víme-li, že dnešní ideologie globální demokracie a iluzorní sociální stát skončí po zásluze na smetišti dějin jako ostatní ideologický „šrot“ v historii? Podle mého názoru to, co přijde. Tedy jaká bude – nebo by mohla být – naše budoucnost…

Celý článek →

Katastrofální důsledky přerozdělování, které (zatím) nevidíme, ale měli bychom rychle otevřít oči

Dnešní systém tzv. demokracie – jakkoli drasticky to bude znít všem, kdo doteď žili v čisté víře ve stát jako entitu, která se o ně postará lépe než by to udělali oni sami – je pouhé státem organizované násilí. Zločin, páchaný na statisících lidí každý den, v přímém přenosu. A víte proč může být zločin, páchaný na 90% lidí ve jménu “demokracie” či “sociálního státu”, v našem světě legitimní, legální a dokonce výdělečný? Protože sociální solidaritou a “péčí o občana” se ospravedlňuje a legitimizuje celý systém megalitického přerozdělování dnešní doby. Ano – sociální přerozdělování dělá jen „ksicht“ a odklání pozornost od jiného, mnohem většího přerozdělování, v němž už jde o mnohem víc než o pár dávek v hmotné nouzi, falešnou neschopenku či valorizaci důchodů. Jde tu o granty, dotace, daňové úlevy v řádech stovek miliard. Jde například o podporu biopaliv a obnovitelných zdrojů – kdo myslíte, že to celé nakonec zaplatí? Ale jde také o sanaci škod soukromých firem z veřejných prostředků jako při krizi z roku 2008. O umělou zaměstnanost, která má přinést další voliče tím, že dostanou (povětšinou zbytečnou nebo produktivní lidi kontrolující) práci typu KH nebo EET. Jde o přesouvání výroby různě po světě, o vypalování pralesů, o dětskou otrockou práci, o rozdělování humanitární pomoci a o války nejen za levnou ropu. Tohle doslova peklo na Zemi je možné jen proto, že pár lidí dává ďáblu jménem stát (řízenému politiky) do ruky bianco šek na svou duši, má pocit jak úžasně je to výhodné a je jim úplně jedno, že za pár špinavých (a možná doslova krvavých) zlaťáků s sebou do pekla stáhnou svoje děti, vnuky, přátele, kolegy i lidi, kteří měli jen tu smůlu, že se narodili do stejného státu…

Celý článek →

Hnutí NE: NEvoliči, voliči NEjmenšího zla a NElhostejní vůči příštím generacím jako blaničtí rytíři dneška

Ano, je to tak: NEvoliči, voliči NEjmenšího zla (jako jsem já) a ti, kteří NEjsou lhostejní k budoucnosti příštích generací, jsme suverénně největší politickou silou v naší zemi. Jsem dokonce přesvědčen, že jsme v současnosti jediná naděje na změnu. S trochou nadsázky jsme možná blaničtí rytíři téhle podivné doby, kteří zatím spali, nebo stále nebylo dost zle. Co když je ale správné či moudré vstát (o trošku) dřív, než to „nejhůř“ nastane, aby škody pak nebyly tak devastující? V součtu jsme dnes daleko víc než polovina oprávněných voličů a to je obrovská, naprosto rozhodující politická síla dneška. Dokážete si představit co by nastalo, kdybychom založili jednorázové Hnutí NE, došli k urnám a zvolili sami sebe? Nejenže bychom suverénně vyhráli volby, ale měli bychom velmi pravděpodobně ústavní většinu! A to znamená právo změnit pravidla špinavé hry jménem politika (a stát) jednou provždy, aby se méně lhalo, kradlo, podvádělo a „přerozdělovalo“ do předem připravených kapes lidí a firem bez páteře. A také by to znamenalo, že se nebudeme muset stydět podívat příštím generacím do očí. A to by nebyl špatný zápis do historie, zvlášť s přihlédnutím k tomu, co se v té naší krásné zemi posledních cca 400let převážně dělo…

Celý článek →

Sociální pohádkářství jako metoda vlády aneb 4 rady, jak bezpečně poznat “infekci”

Na každém člověku, jenž naivně hájí dnešní globální diktaturu přerozdělování až za hrob s odkazem na její až dojemnou “sociálnost”, je alarmující jedno: jak efektivní propagandu má dnešní svět tzv. Sociálního státu v komplexním prostředí tzv. Globální demokracie a jak silná je víra v neexistující budoucí žvanec navzdory všem důkazům (ekonomickým, ekologickým, morálním, zdravotním) o škodlivosti a deficitnosti tohoto systému. Vždyť stát nás během života tak strašlivě obere že to svět nezažil, vrátí nám z toho zlomek a my sami, okradení, se ho ještě zastáváme a nabízíme mu k projedení i budoucnost vlastních dětí jako princeznu drakovi! Říkám si: není to šílenství v očích “vírou v sociální stát oslepených” stejné, jaké měli v očích křižáci u Jeruzaléma když, parafrázujeme: “dali Bohu, co si žádá”? Není to stejné šílenství a chtíč jako v očích bier-nácků či prvních lumpenproletářů, doufajících v převzetí moci? Není to naprosto stejná bezohlednost a sobectví jako v očích bankéřů a finančníků, když výrobou toxických aktiv plánovaně vytvářeli krizi z roku 2008? Detox, vystřízlivění a návrat do normálu bude po tomhle gigantickém přerozdělovacím “večírku” nepředstavitelně bolestivý (a snad se obejde bez války, i když nikdy nepodceňujme frustraci milionů věřících, kterým vezmou jejich drogy). Jsme vydluženými jistotami a komfortem “na odložené splátky” rozmazlení, základním pravdám světa “venku” nerozumějící frackové (protože tak je to pohodlné). Frackové na párty, kterou nám sociální stát nabídl zdarma stejně, jako šmejdi z prezentačních akcí dávají důchodcům zdarma oběd – a my to zblafli i s navijákem…

Celý článek →

Vision of the future

Uber is the world largest taxi-providing company, but owns no vehicles. Facebook is the world´s most popular media owner, but creates no content. Airbnb is the world´s largest accommodation provider, owns no real estate. What should be the state then per this formula? An app! App with minimum officers taking care about functionality, not the content. The content should be created and delivered by people. Direct democracy without senseless limits, middlemen and corruption – this is our future.

Celý článek →

Vize budoucnosti

Stát budoucnosti je aplikace. Ano, aplikace. Uber je největší poskytovatel taxi služeb, ale nevlastní žádné taxíky. Facebook je nejnavštěvovanější masmédium, ale nevytváří žádný obsah. Airbnb je největší ubytovatel, ale nevlastní žádné nemovitosti. Do čeho se podle této rovnice vyvine stát? Do aplikace. Aplikace s minimem úředníků, kteří se starají o funkčnost, ale nikoli o obsah. Přímá demokracie bez nesmyslných hranic, prostředníků a korupce – to je naše budoucnost.

Celý článek →

I have a dream: people will wake up and change the false game called State into fair, righteous and freedom respecting establishment

A friend of mine told me: “Comparing this dream of yours with a dream of Martin Luther King might look a bit arrogant or insolent to some people who would read it”. I told him back: “We must start looking how the things really are, not what they seem or pretend to be.” The truth is we are not in a different situation than King when he had his speech. The burden of racial segregation has not been less burdensome than today´s creating unfair public debt paid by our kids in the future (created in the name of perverse social state). The burden of racial segregation has not been less burdensome than today the largest Taxation in the whole history of the mankind and its theft via public budgets redistribution to certain private pockets. And I am sure our anger – when loosing more and more of our basic human (not just financial) rights – can not be and is not less intensive than the anger of Giordano Bruno, Jan Hus, Jeronym of Prague and mentioned Martin Luther King…

Celý článek →

Já mám sen: že se jednou lidé probudí a změní falešnou hru (o jejich peníze) jménem stát ve skutečně férové, spravedlivé a svobodné zřízení

Můj kamarád mi řekl, že přirovnat svůj sen k snu Martina Luthera Kinga je přehnané a lidé to odsoudí jako aroganci nebo drzost. Řekl jsem mu: “Musí nám konečně přestat jít o to jak věci vypadají navenek, ale jaké opravdu jsou.” Je realitou, že dnes nejsme v jiné situaci, než když King pronášel svůj projev. Tíha rasové segregace tehdy nebyla méně tíživá, než je dnes nespravedlivé zadlužování příštích generací ve jménu zvráceného sociálního státu, jehož takzvaná “sociálnost” se projevuje nekompromisní lhostejností k osudu příštích generací. Tíha rasové segregace tehdy nebyla méně tíživá, než je dnes největší zdanění v dějinách a největší přelévání těchto prostředků do soukromých kapes všude po světě formou přerozdělování veřejných rozpočtů. A náš vztek o ztrátu základních (zdaleka nejen ekonomických) práv není a nemůže být o nic menší, než byl vztek Giordana Bruna, Jana Husa, Jeronýma Pražského nebo třeba právě Martina Luthera Kinga…

Celý článek →

Tak za sebou máme první hackerský útok…

Jen krátká noticka: dnes jsme zažili (protože já Vás všechny, kdo čtete naše články, podporujete naše myšlenky a nabízíte pomoc za což jsem obrovsky vděčnej považuji za “nás”, za tým, i když se neznáme) první hackerský útok. To znamená, že někomu stálo za to zasáhnout do toho, co říkáme. Ať to byl kdokoli a měl k tomu jakýkoli důvod, mám pro něj vzkaz: nejsem technicky zdatnej, takže nás asi hacknout lze. Co v každém případě nelze je hacknout naše myšlenky. A když budu mít dost času a energie, začnu překládat naše články do angličtiny. Protože myšlenky o nichž tu píšeme a mluvíme možná spojují nejen nás, co žijeme v krásném místě jménem Čechy a Morava, ale možná všechny lidi bez ohledu na hranice, věk, rasu, pohlaví a výši výdělku. Cílem je totiž – cesta. A tu hacknout ani zakázat nelze.

Celý článek →

Podvod jménem stát: vyrovnaný (improvizovaný) rozpočet dá dohromady 12 leté dítě. V čem je fígl?

Když se dívám na Babiše a pár dalších „expertů na tuning prostředků z veřejných rozpočtů“, je mi jasné, k čemu právě jim slouží imaginární a uměle vytvořená složitost státu a centralizace přerozdělovaných prostředků (dotace, granty). Když se podívám na politiky, je mi to také víceméně jasné (komplexy, lenost, zkorumpovanost nebo vše dohromady). Co neumím pochopit jsou lidé (rodiče dnešních dětí), kteří jsou součástí tohoto od kořene zvráceného státu či spíše parodie na stát a ještě ho hájí právě na úkor svých vlastních dětí. Nejsem rodič, ale říkám si: kdy už má projevit dospělý a soudný člověk odpovědnost, když ne vůči vlastním dětem? Podporovat a volit deficitní „sociální blud“ (stát) znamená mít ten stát rád víc než vlastní děti, protože právě ony (a jejich děti) dluhy (nesmyslného tzv. Sociálního státu) budou platit. Možná také, že 12 leté děti vidí mnohem čistší, spravedlivější svět, který navíc z podstaty vylučuje rozkrádání, umělou zaměstnanost a zadlužení příštích generací. Nikdy jsem si nevážil zbabělců, hájících masové přerozdělování, ale po této zkušenosti už je – obávám se – nebudu mít vůbec za lidi…

Celý článek →