Dokud polovina českých voličů nebude rozumět rozdílu mezi volbami a zasíláním sms do Superstar či Týtý, nemáme šanci žít ve svobodné a prosperující zemi.

Já mám sen: že se jednou lidé probudí a změní falešnou hru (o jejich peníze) jménem stát ve skutečně férové, spravedlivé a svobodné zřízení

Když člověk vystupuje proti něčemu, co považuje za zločin či bezpráví, má umět říct A i B. Tedy proti čemu vystupuje, ale také pro co vystupuje a jak to “nové“ má – podle jeho názoru – vypadat. Dlouho a na mnoha místech jsem v rámci projektu Česko 2050 popisoval co je to “B”, to “nové”(přikládám pro jistotu pár odkazů na naši vizi budoucnosti a jak ji dosáhnout: http://cesko2050.cz/kdo-jsme/ a http://cesko2050.cz/kdyz-se-stat-zmeni-v-organizovany-zlocin-je-jedina-obrana-stexit/ ) co přijde a má přijít. Dnes – když vidím tu naprosto nečekanou podporu – se dopustím svého prvního “A”. Tedy prvního konkrétního názoru či plánu, jak můžeme – decentně, kultivovaně a slušně – změnit ten starý svět. A ano, možná je to jen (bláhový) sen, ale raději ho budu snít než abych rozmnožil “armádu” těch, kdo vždycky předem vědí proč něco nejde, proč k něčemu nepřispět a dláždí tak svým dětem cestu do pekel totality a tyranie.

Většina z nás, lidí, kdo v dnes existujícím systému “demokratických voleb” nevolí nebo volí “to menší zlo” jako já, je na stejné lodi. Současný systém založený na tom, že musíte dát hlas prostředníkovi (politická strana v monopolním prostředí politických stran na vládu  a rozpočtové přerozdělování státního rozpočtu), je samozřejmě nesmyslný, nespravedlivý, neadresný a občany (po 4 roky) reálně nekontrolovatelný. Jak ten systém odstranit kultivovaně a bez revoluce, když už víme (z celé historie), že revoluce (nikdy) neřeší nic kromě výměny “koryt?”

Vytvořme jednorázový projekt Nevoliči.cz pro všechny, kdo nesouhlasí se současným systémem státu, přerozdělováním a zadlužováním. Až ty volby přijdou a my je vyhrajeme – což vyhrajeme, protože jsme suverénně nejsilnější síla ve zkorumpovaném státě plném naštvaných voličů, zadlužovaných dětí, šikanovaných podnikatelů a brutálně zdaněných zaměstnanců – vylosujeme ty z nás, kteří nás budou reprezentovat v parlamentu a prosadí náš (krátký) program decentralizace. Tyto zástupce nebudeme volit, nýbrž je vylosujeme za přítomnosti notáře a pod smlouvou na omezené období 1 roku vyšleme do parlamentu. Kdo nebude chtít a přesto bude vylosován, může samozřejmě odříct a vylosuje se jeho nástupce – nikdo k tomu nesmí být nucen. A nastolíme nový systém, v němž zmizí prolhané volební kampaně, zmizí centrální volby, zmizí kandidátky: lidé budou volit kohokoli, o jehož službu na omezený mandát s omezenou pravomocí budou chtít požádat. V takových volbách by mělo být občanskou povinností přijít – vždyť jde o naše děti a vnuky. 100% volební účast má být ne proto, že je na to zákon, ale proto, že je to odpovědnost a je zbabělé se té odpovědnosti z alibismu či lenosti vyhýbat. A samozřejmě, zvolený také bude mít právo tu službu odmítnout – protože je to dobrovolná služba, jejíž podstatou je právě odpovědnost a svědomí, ne žvanec.

Losem vybraný poslanec bude mít v tomto projektu jediný cíl, zasadit se o základní změnu celého systému fungování našeho státu. V základu jsou to tyto věci:

  • Zrušit monopol politických stran na účast ve volbách, vládu a přerozdělování na celostátní úrovni, aby se už příštích voleb mohl účastnit jakýkoli spolek (dobrovolných hasičů, myslivců, rybářů, včelařů apod.) který vykazuje tisíckrát větší společenskou odpovědnost než všichni politici dohromady.
  • Zrušení všech výhod a státních příspěvků politickým stranám a všech omezení kandidatury typu nutný počet hlasů pro registraci, 5% hranice pro vstup do parlamentu apod.
  • Zrušit přerozdělování na státní úrovni. Podle počtu obyvatel se tyto prostředky přesunou do krajů, okresů, měst a obcí nebo do spolků, ke kterým se lidé přihlásí (mohou si vybrat vždy vybrat 1 variantu)
  • Zavést právo reklamace občanů vůči službám státu, jsou-li tyto poskytovány v nedostatečné kvalitě či vůbec a definovat systém odškodnění. Je-li totiž stát firma, musí vůči jeho službám existovat právo reklamace. Je-li stát společenství lidí, mají si ti lidé pomáhat napřímo, na základě adresnosti, znalosti a kontroly té pomoci, aby se nedostala kam nemá.
  • Ústavně zakázat deficit redukovaného státního rozpočtu s výjimkou válečného stavu
  • Dát lidem možnost vystoupit z monopolního státního sociálního systému za předpokladu, že mají odvahu a odpovědnost se starat o sebe sami a na stát nebudou mít v budoucnu žádné požadavky.
  • Zavést EEVS – Elektronickou Evidenci Výdajů Státu s vymahatelnou konkrétní hmotnou odpovědností politiků a úředníků, kteří prostředky přerozdělují a zadávají zakázky
  • Plus program, který už více než rok publikujeme na http://cesko2050.cz/6-cest-pro-budoucnost/, který si mohou, když budou chtít, samozřejmě nepovinně, přidat ke svému úkolu, souhlasí-li s jakýmikoli jeho konkrétními body či ustanoveními.

Ano, mám sen. Když jsem ho měl první den, přišel mi bláznivý, jako možná Vám, kdo ho dnes čtete prvně. Ale dnes mi už přijde naprosto samozřejmý. Na pravdu, když je ukrytá pod nánosem ideologie, propagandy a výhrůžek, si člověk musí umět počkat a hlavně si na ní znovu zvykat.

Ale když se dočká a pak se zvedne a něco udělá, je hoden své sebeúcty. A to je k nezaplacení.