Dokud polovina českých voličů nebude rozumět rozdílu mezi volbami a zasíláním sms do Superstar či Týtý, nemáme šanci žít ve svobodné a prosperující zemi.

Co teď Evropa potřebuje? Rozhodně více Jamese Bonda než řeči politiků!!

Protože víme, že naši ani evropští politici nefungují, občas jim pomůžeme ukázat, jaké kroky mají zaujmout, aby splnili svou prvořadou povinnost, za kterou jsou placeni z našich daní: ochránit Evropu tak, aby ji poznaly ještě naše děti. Zde je pár nápadů:

  • Ihned uzavřít a oplotit Schengenského prostor a zavést přísné hraniční kontroly i za cenu nepříjemné zprávy pro daňové poplatníky, a sice že se kvůli tomu navýší rozpočty na ministerstvu vnitra a obrany. Když konečně začneme vyplácet sociální dávky těm, kteří na ně opravdu mají nárok místo abychom jimi upláceli budoucí voliče, nemusíme kvůli tomu zvedat daně ani o korunu!
  • Provést jasně cílenou reklamní kampaň v blízkovýchodních médiích s cílem sdělit každému potenciálnímu imigrantovi, že Evropa není místo zaslíbené, ale naopak místo, které o ně nemá zájem a nelegální migraci bude trestat.
  • Ukončit nesmyslnou ideologii politické korektnosti, kdy každý, kdo vyjádří obavy o osud Evropy, je ihned médii označen za nacistu.
  • Problém obecné imigrace (bez ohledu na její důvody) je nutno systémově řešit striktním rozdělením uprchlíků na ekonomické a válečné; válečný uprchlík bude mít povinnost Evropu opustit ihned po ukončení války na jeho území nebo si zažádat o ekonomický „azyl.“ Ekonomický, který projde imigračním řízením, může zůstat, a neúspěšní žadatelé budou na své náklady deportováni, a to okamžitě.
  • Bude stanovena i forma úhrady nákladů deportace a jejich vymahatelnost. Otázka: „chcete, aby s Vámi bylo zacházeno jako s válečným, či jako ekonomickým imigrantem“ musí být první otázka při imigračním řízení, a každý ponese důsledky tohoto svého rozhodnutí dle stanovených pravidel. Zejména to pravidlo, že kdo se přihlásí jako „válečný imigrant“, po ukončení bojů se musí vrátit domů, nebo se podrobit důkladné imigrační proceduře.
  • Pro pobyt v EU musí platit „Charta imigranta“, nově definovaný institut, fungující jako řidičský průkaz – když chcete jezdit autem, také musíte ovládat základní schopnosti pohybu v provozu a respektovat práva ostatních. Stejně tak každý imigrant musí zvládat „pohyb“ v Evropě podle pravidel, která jsou tu nastavena, znát zákony a respektovat je bez sebemenších výjimek.
  • Do odvolání omezit či zcela zastavit humanitární pomoc EU do všech míst, kde ji rozkradou organizované gangy Al Kájdy, Islámského státu či nějaké africké odnože těchto organizací a vymění ji za zbraně. Evropa je stále plátcem více než 50% humanitární pomoci, za kterou si teroristé a autokraté kupují zbraně, které obracejí proti svým lidem i nám!
  • Zavést přesně cílená hospodářská embarga proti zemím, které podporují terorismus, a to i kdyby to mělo znamenat zpomalení hospodářského růstu EU
  • Sdělit jasně a veřejně teroristům, že pokud se chovají jako středověcí lidé a nerespektují elementární lidská práva, dostane se jim středověkého zacházení.