Dokud polovina českých voličů nebude rozumět rozdílu mezi volbami a zasíláním sms do Superstar či Týtý, nemáme šanci žít ve svobodné a prosperující zemi.

Cesta druhá: Ekonomická reforma

Základním cílem „hospodářství zdravého rozumu“ je hospodaření státu v přebytku, případně vyrovnané, a důraz na samostatnou aktivitu každého jednotlivce a její podpora. Schodek státního rozpočtu může být povolen pouze za zcela výjimečných okolností a porušení tohoto pravidla musí být trestáno zákonem a zabavením majetku všem politikům, kteří se na takovém jednání podíleli.

V ekonomické sféře potřebujeme okamžité reformy, zejména:

 • Razantní a okamžité snížení ceny práce pro zaměstnavatele bez rozdílu (souvisí s předchozí kapitolou a zrušením povinného státem organizovaného sociálního pojištění)
 • Podpora nových podnikatelů (OSVČ) – nulová nebo minimální daň z příjmu každému, kdo se chce postarat sám o sebe po dobu náběhového období 1-3let, kdy začíná s podnikáním (v kombinaci s tím, že pak po dobu 5let nesmí pobírat žádné dávky). Platí dvojnásob pro čerstvé absolventy.
 • Dotace křiví ekonomiku, zrušit – potřebujeme podnikatele, kteří si umí poradit sami, ne podnikatele, kteří dělají ztrátu, protože jim to „dotace zalepí“. Jejich zrušení je nutné i za cenu dočasného omezení konkurenceschopnosti, kterému lze ale čelit sdílenou a lokální ekonomikou za pomocí informačních technologií (internet)
 • Ukončení intervencí do kurzu CZK a jejich neopakování v budoucnosti
 • Snížení daní z příjmu plošně pro zaměstnance i OSVČ s cílem dostat se na minimální zdanění příjmů, s ideálním stavem 0-5%. Stát má dost jiných typů daní, ze kterých musí umět své fungování financovat, než je daň z příjmu. Tím spíše, že mu razantně ubydou náklady spojené se zdravotnictvím, školstvím a sociální politikou, přenesené na občany v novém systému Konfigurovatelného státu.
 • Kompletní revize odpisové politiky (odpisy musí být rychlejší, zejména u větších celků a moderních technologií).
 • Stanovení jednoduchých a jasných daňových pravidel bez výjimek; čím více vyjímek, tím větší „tma“.
 • Snížení administrativní zátěže podnikatelů (EET, KH), razantní snížení počtu úředníků zaměstnaných kontrolou lidí a celkové snížení umělé zaměstnanosti
 • Průhledná daňová pravidla pro zahraniční subjekty, aby měly chuť zde reinvestovat, nikoli pouze „odvést dividendy do bezpečí“ (a zahraničí)
 • Elektronizace státní správy: nemylme se, nesmírně souvisí právě s ekonomikou – vždyť se podívejme na tu administrativní zátěž a obrovské režijní náklady spojené s podnikáním!
 • Podpora vývozu prostřednictvím organizované a aktivní proexportní politiky zejména do zemí BRICS a dalších rozvíjejících se ekonomik (zastupitelské úřady nesmí fungovat pouze jako pohodlné diplomatické „teplíčko“, ale musí začít být hodnoceny mimo jiné podle množství obchodu, které jsou schopné přinést ČR).