Dokud polovina českých voličů nebude rozumět rozdílu mezi volbami a zasíláním sms do Superstar či Týtý, nemáme šanci žít ve svobodné a prosperující zemi.

Terapie 2050: (R)evoluce je tady – připojte se a pošlete to dál!

Aby měl člověk právo něco vyhlašovat nebo kritizovat a žádat nápravu, musí nejdříve sám umět něco obětovat a platit své dluhy. To je základní lidské právo, odpovědnost a slušnost. Jsme nemocní a potřebujeme léčbu, okamžitou a konkrétní. Tuto léčbu jsem nazval Terapie 2050.

Jmenuji se Michal Hájek, jsem OSVČ a bydlím v Říčanech u Prahy. V rámci Terapie 2050 a zastavení do morku kostí morálně pokřiveného a ekonomicky hluboce deficitního systému se zříkám důchodového zabezpečení poskytovaného státem Česká republika. Zároveň se zříkám všech peněz, které jsem dosud pro tento účel zaplatil na sociálním pojištění jako výraz spoluzodpovědnosti za své mlčení k fungování našeho státu a politického systému, přímo zadlužujícím příští generace našich dětí a vnuků.

Zároveň říkám veřejně, že budu od 1.1. 2017 tento stát žádat o zproštění povinnosti platit sociální pojištění, protože pokud nic nežádám, stát nemá jakékoli právo po mě žádné platby vymáhat. O tom, jak oficiální místa budou na mou žádost reagovat, Vás budu všechny informovat na našem webu i facebookovém profilu. To proto, že reakce státu na tento požadavek na „vystoupení“ ze systému může být velmi poučná.

Pokud se Vás najde ještě alespoň 100 000 dalších, kteří přijdete a v jakékoli formě úměrné Vašim možnostem se připojíte k naší výzvě, pak všechny dávky, které bych v budoucnu ušetřil na sociálním pojištění (pokud dosáhnu dohody se státem a budu zbaven povinnosti platit přesto, že nežádám žádné jejich vyplacení formou důchodu), budu věnovat do společného fondu s názvem “Sdílený stát”. Protože pamatujte: i kdyby to jediné, co se změní, bylo vyjmutí těchto (k rozkradení předurčených) prostředků ze “špinavých pracek” státu, bude to obrovské vítězství ducha nad hmotou a člověka nad mašinerií byznysu jménem Stát.

Kdokoli se chcete připojit, jsou 3 způsoby jak to udělat. Za prvé, můžete nám napsat na mail a my Váš závazek vložíme, náš mail je: info@cesko2050.cz. Za druhé, můžete nás kontaktovat přes facebook. A třetí možnost je, že si přímo sami vložíte své údaje a závazek do připraveného formuláře na odkazu: http://cesko2050.cz/terapie-2050/pridejte-se-terapie. Váš závazek se automaticky propíše do „Seznamu signatářů“, který najdete v sekci Terapie 2050. Co je podstatné: nemusíte se zříkat důchodu a zejména ne tehdy, pokud by Vás to odsoudilo k chudobě – jde o to přispět tak, jak člověk může a jak cítí, že by měl. Počítá se skutečně každý jeden člověk a jakýkoli příspěvek. Když přijde důchodce, který prožil většinu života v komunismu (proti kterému nic neudělal přestože věděl, o jaké svinstvo jde) a řekne, že se – například – zřekne valorizace důchodu, protože přijímá zodpovědnost za to, že svou nečinností přispěl k devastaci ekonomiky, je to fér a bohatě to stačí. Ale může přispět i nefinančně, každá pomoc má svou hodnotu. Například když pomůže někomu jinému, aby ten nemusel čerpat placené (sociální) služby předluženého státu nebo aby i „jen“ někomu ušetřil práci, peníze či čas (a nabídne například spolubydlení či daňové poradenství zdarma nebo výuku cizího jazyka, nebo vypěstování zeleniny a ovoce nebo třeba i babysitting), je to přesně cílem této „akce“.

Stejně tak se počítá, když podnikatel vezme studenta zadarmo na praxi, aby se ten mohl něco naučit – místo vysedávání na pracáku. Stejně tak se počítá, když žáci nějaké (základní či střední) školy řeknou, že všichni zkusí mít z angličtiny na vysvědčení jedničku, protože angličtina výrazně zvýší nejen jejich šance na trhu práce, ale především naději, že ta práce (jednou) bude s vyšší přidanou hodnotou než pro ČR typické montování aut či šoupání krabic v logistických centrech. Když někdo bude mít odvahu podnikat místo sedět na zadku a čekat, co mu spadne z nebe nebo z dávek. Když nebudeme chodit k doktorovi pro neschopenku, ačkoli ji nepotřebujeme a chceme si jen „na státní útraty“ vymalovat byt. Nebo když si na vysoké škole prostě nebudeme prodlužovat mládí a blokovat svým „jakobystudiem“ kapacitu těm, kteří by o studium skutečně stáli – to vše totiž stojí v součtu obrovské prostředky z peněz všech (ostatních). Pomáhat mohou i zdánlivě malé věci s obrovským budoucím významem. Například když maminka bude 100% dbát o zdravotní prevenci svých dětí a v kombinaci s tím jim nebude dávat přeslazené nápoje a tučné fastfoodové produkty, které jim zlikvidují zdraví, čímž ušetří v dlouhodobém horizontu značné prostředky spojené s léčbou obezity, vysokého tlaku nebo cukrovky. Když budeme podporovat lokální a sdílenou ekonomiku a zemědělství a obejdeme zprostředkovatele, prostředníky a regulátory, kteří s podporou účelových dotací likvidují a pokřivují trh s cílem ho monopolizovat. Jsou tisíce malých i velkých věcí, kterými se dá přispět. A ten systém je vlastně „Sdílený stát“, místo, kde lidé znovu rozhodují o svých věcech – sami a přímo.

Víte – neexistuje žádný zákon světa, který by naučil či přinutil lidi chovat se rozumně, slušně a poctivě. Zato jsou tisíce ideologií, sloganů a propagandistických frází slibujících modré z nebe, když se rozumně, slušně a poctivě chovat nebudeme a budeme „jim“ věřit. Zdravý rozum výměnou za slepou víru v něco, co říká, že „se o Vás hezky postará.“ Není těžké rozeznat dobro od zla – je to poctivá práce versus sliby, odvaha a odpovědnost versus zbabělost a vychcanost, sebeúcta versus ponížení. Každé zlo i dobro ale hlavně potřebuje Vás, lidi – bez Vás nemůže fungovat. Takže nakonec (se) rozhodujete vy sami.

Jestli patříte k těm, kdo si nemyslí, že se mají za co stydět a co napravovat, nepřipojujte se. Zajímají mě pouze a výhradně lidé, kteří to cítí. Jsem-li ochoten k oběti, jsem svobodným člověkem. Bez ohledu na strach z toho, o co můžu přijít.

Je na každém z nás, co si vybereme za cestu.