Dokud polovina českých voličů nebude rozumět rozdílu mezi volbami a zasíláním sms do Superstar či Týtý, nemáme šanci žít ve svobodné a prosperující zemi.

Tak živnostníkům prý musí na penzi přispívat zaměstnanci – no, tak tomuhle příběhu se tedy podívejme na zoubky!

Největším problémem zaměstnanců vůbec nejsou živnostníci, nýbrž populismus, kterému naletěli: zaměstnanci neberou odpovídající penze ne proto, že jim je “užírají” živostníci, kteří jim naopak pomáhají v jiných aspektech. Berou jim je populistické sociální dávky, neschopnost politiků nás všechny nezadlužovat, umělá zaměstnanost (volající do nebes), tisíce zbytečných úředníků a legální rozkrádání státu formou dotací. Ale chceme se takhle vůbec bavit, kdo co komu dluží nebo krade? NE, NECHCEME! Chceme průhledný a spravedlivý systém, kde když někdo na někoho doplácí, dělá to v maximální možné míře dobrovolně a adresně a může si zkontrolovat zda se jeho daně nebo dávky nezneužívají nebo nerozkrádají, milí politici! A to půjde jen bez Vás – tedy přímou demokracií, decentralizací, zeštíhlením státu, ukončením ideologie politické korektnosti a populismu a především odříznutím Vás od přerozdělování veřejných rozpočtů bez vymahatelné kontroly lidmi…

přikládám 2 články: první náš, který přesně o přelévání deficitu a faktu, že jsme naopak všichni (zaměstnanci, živnostníci, zkrátka daňoví poplatníci) na jedné lodi proti politikům a na stát přilepeným „podnikatelům“, a druhý je ten zmíněný článek z idnes.cz:

Čiň (sociálnímu) státu dobře, jen si pak nestěžuj, až se ocitneš v pasti

ten z idnes, o němž hovoříme:

http://ekonomika.idnes.cz/zivnostnik-ma-prumerne-o-13-pct-nizsi-penzi-nez-zamestnanec-poz-/ekonomika.aspx?c=A170706_102415_domaci_zt