Dokud polovina českých voličů nebude rozumět rozdílu mezi volbami a zasíláním sms do Superstar či Týtý, nemáme šanci žít ve svobodné a prosperující zemi.

Švýcaři odmítli v referendu garantovaný příjem – jak by takové hlasování dopadlo u nás??!!

Švýcaři v referendu odmítli tzv. garantovaný příjem, který měl nahradit složitý systém sociálních podpor, dávek a důchodů. Dokážete si představit, jak by takové hlasování dopadlo u nás?

90% lidí by bylo pro, protože naše občany nezajímá, kde se peníze vezmou (nebo komu), nebo koho svým životem na dluh zmrzačíme a plivneme na jeho budoucnost (například na všechny ještě ani nenarozené děti na řadu desítek let, co budou ty dluhy splácet). Je neuvěřitelné, že vůbec může existovat někdo, kdo drze a sobecky chce cizí peníze, peníze, které si nevydělal. To je – v každé slušné společnosti – skutková podstata trestného činu krádeže nebo zločinného spolčení za účelem kriminálního jednání.

PS: u nás v Čechách holt platí ukradni co můžeš, komu můžeš a dokud můžeš. Tváří v tvář odpovědnosti Švýcarů nezbývá než říct: hanba všem, kteří jsou schopni zadlužovat systematicky budoucnost vlastních dětí bez toho, aby se zastyděli. Hanba.

Hanba.