Dokud polovina českých voličů nebude rozumět rozdílu mezi volbami a zasíláním sms do Superstar či Týtý, nemáme šanci žít ve svobodné a prosperující zemi.

Stát jsme nezdědili od předků, stát jsme si půjčili od svých dětí. Z té představy mrazí, že?

Napadlo Vás někdy, že byste měli mít základní lidské právo si “svůj Stát” vybrat, tedy se o své potřeby starat v komunitě lidí, které si svobodně vyberete a kterým věříte? Že když Vás někdo nutí platit do společné kasy s těmi, které jste si nevybrali, je to zločin proti základním lidským právům? Že díky technologiím a internetu se můžete spojit s kýmkoli a určit si společně s ním jak se – opět společně, sdíleně – budete nejen bránit zlu a zločinnému přerozdělování, ale také jak si stavět své vlastní (svobodné, dobrovolně sdílené a transparentní) sociální a zdravotní zabezpečení a možná i školství, mikroekonomiku a řadu dalších věcí a potřeb?

Globální “demokracie” na půdě svých institucí řeší absurdní práva lidí na bankovní účet nebo internetové připojení. Bankovnictví (finančnictví) a poskytování internetu je obrovský globální byznys, a najednou jsou tu nová lidská “práva” a “humanistické důvody” pro podporu takových byznysů. „Sociální stát“ jako nová globální ideologie legitimizuje nespravedlnost, nesmyslnost a odtržení od reality, v níž žili naši předci tisíce let. Z veřejných rozpočtů se – s jistě dobrými úmysly vedoucími samozřejmě do pekla – pumpují do předem “připravených” a vybraných firem tak obrovské dotace, jaké moderní svět nezažil, ale lidé žijící ve strachu ze ztráty naslibovaných jistot a “žvance” to nechávají být. Pár lidí už sice otevřeně křičí: “Stát je jen podvod na Vaše peníze proboha, copak to nevidíte?”, ale lidé jakoby zfetovaní vírou v imaginární a iracionální sociální jistoty se (zatím) jen zmateně dívají jeden na druhého a nejsou ochotni věřit, že masově sedli na lep jednomu z nejchytřejších byznysů v dějinách lidstva.

Je jedno jak dlouho budeme spát, jednou se z toho falešného opojení probudíme. Čím později to bude, tím horší to bude kocovina. Fakta jsou jasná: rodíme se jako snadno reproduktovatelné součástky Matrixu a začíná nám být cizí i základní mateřský a otcovský pud. Doslova by se dalo říct, že máme stát rádi víc než své vlastní děti. Místo abychom pro ty děti požadovali spravedlnost, poctivost a svobodu, mrzačíme je zařazením do systému s nadějí, že oni se v tom zločinném bordelu nějak “chytnou” a budou mít “jistoty”. Jenže to jsou vylhané a iracionální jistoty a drtivá většina lidí jim ani pořádně nerozumí – jen prostě věří a platí za tu víru doslova bezbožné peníze na všech otevřených i skrytých daních a povinných odvodech a platbách.

A ptáte se, proč se nikdo nezabývá skutečnými lidskými právy – například právu vystoupit z takového Státu, který se mi nelíbí, a starat se o sebe sám nebo ve spojení s podobně smýšlejícími lidmi po Evropě nebo světě, se kterými se mohu snadno o čemkoli domluvit přes internet? Povím Vám to: protože skutečná lidská práva nejsou byznys. Motto dnešní doby globálního kapitalismu, který pánbůh zaplať už ukázal svou skutečnou tvář a úmysly a spěje směrem na smetiště dějin, zní: k čemu by na světě byl člověk, kdyby nekupoval služby, neplatil daně a nevytvářel veřejné rozpočty, které se pak přerozdělí (rozkradou?) To je novodobá doktrína znárodnění (a následné privatizace do vybraných kapes).

Není jiné volby, než z toho systému vystoupit. A jak? Třeba takhle: http://cesko2050.cz/czexit-nesmysl-potrebujeme-stexit/