Dokud polovina českých voličů nebude rozumět rozdílu mezi volbami a zasíláním sms do Superstar či Týtý, nemáme šanci žít ve svobodné a prosperující zemi.

Prvořadým úkolem naší generace musí být zrušení monopolu politických stran na vládu a rozdělení daní bez jakékoli vymahatelné morální, finanční či trestní odpovědnosti politiků!

Cílem monopolu politických stran na vládu bez práva lidí na reklamaci pokud politici a jejich strany lžou a organizují zlodějinu s poetickým názvem „přerozdělování“, je jediné: přerozdělovat co největší „balík peněz.“ Část vrátí zpátky do oběhu, větší část rozdělí formou grantů, dotací, investičních pobídek a daňových úlev svým skutečným zaměstnavatelům (oligarchům typu AB) a zbytkem uplatí nepracovité a vyčůrané (leč disciplinované) voliče, aby přišli k volbám a při typicky nízké volební účasti jim zajistili koryto na další 4 roky bez jakékoli vymahatelné odpovědnosti za to, co ve funkci provedou.

Takový systém je amorální a zločinný a je potřeba to říct konečně nahlas. Pojďme si říct, kde jsou jeho kořeny a symptomy, ať víme přesně, podle čeho ten podvod a zločin můžeme vždycky poměrně snadno identifikovat:

  • Abyste vůbec mohli založit politickou stranu a kandidovat do Parlamentu, musíte mít doložený určitý počet příznivců nebo hlasů (například je sesbírat peticí). Politické strany toto dělat nemusí – zřejmě dáreček za „předchozí zásluhy o stát“, například o jeho rozkrádání a zadlužení, že?
  • Abyste se dostali do parlamentu, když už nějaké přátele a příznivce sesbíráte a stranu založíte, musíte mít 5% hlasů (tzv. pětiprocentní hranice). To sice politické strany také musí, ale mají výhodu, že zatímco vy musíte kandidovat za své peníze, oni na reklamu a fungování dostávají peníze od státu, tedy – z našich peněz!
  • Politické strany podle volebních výsledků dostávají stanovené peníze z rozpočtu, tedy opět z kapes nás všech: absurdní. Politické strany ať si platí straníci, ale v žádném případě je nesmí platit ti, kteří je nevolili nebo s nimi nesouhlasí.
  • Politické strany mají právo rozmístit do důležitých funkcí ve státě (například do dozorčích rad důležitých orgánů typu televize, ČEZ apod.) své lidi, kteří k té funkci nemají kvalifikaci, a ti lidé pak svou činností tuto službu stranám vracejí (viz známé trafiky). Trestný čin uplácení nebo zločinného spiknutí dokonce podle dnešní legislativy.
  • Volby, kterých se účastní méně než 50% lidí, musí být automaticky neplatné – neexistuje, že díky pár hlasům někdo dostane bianco šek na místo v jakémkoli zastupitelstvu nebo Senátu. To to pak oligarchové a jimi placení politici sakra jednoduché a levné nás okrádat!!!

Najdete-li na zastupitelské demokracii dnešního střihu jakékoli další projevy chování v rozporu se zdravým rozumem či dokonce zákonem, které jsou přehlíženy, prosím, pošlete nám je na info@cesko2050.cz. Ty nejlepší případně odměníme, třeba symbolickou láhví sektu.

A děkujeme za obrovskou přízeň, kterou všichni prokazujete našemu projektu- jsme poctěni a DĚKUJEME VŠEM!!!