Dokud polovina českých voličů nebude rozumět rozdílu mezi volbami a zasíláním sms do Superstar či Týtý, nemáme šanci žít ve svobodné a prosperující zemi.

Prezidentské volby? Důkaz, že rozdělená společnost se má rozdělit, ne násilím spojovat

Politika není anketa Týtý, kde vyjadřujeme sympatie k hercům či zpěvákům. Ti totiž nerozdělují žádné veřejné rozpočty, neudělují dotace nebo sociální dávky z cizího. Volby a veřejný život ale nejen souvisí, nýbrž doslova stojí a padá s penězi (veřejnými rozpočty) a jejich (pře)rozdělováním. Proto musí být jasně popsána svoboda lidí o svých penězích rozhodovat a stejně tak narovnána síla volebního hlasu podle toho, jak kdo do rozpočtu přispívá (nebo z něj naopak odčerpává, například formou dotací). Drtivá většina lidí chodí k volbám s negativní motivací a nenávistí: nepřišli někoho zvolit, přišli volit z nenávisti k “tomu druhému kandidátovi”, nebo “voličům toho druhého kandidáta”. Demokracie se nám ukázala, vydala svědectví a my bychom jí měli poděkovat: vyhovme té nenávisti, tomu rozdělení – a skutečně ten stát rozdělme. Ať každý nenávistný volič dostane co si zaslouží: svůj vlatní stát a v něm svou vlastní odpovědnost za svůj vlastní osud a kvalitu života (včetně stáří).

Je jediný lék na takto rozdělenou společnost a tím je postupné spravedlivé rozdělení toho, co násilím spojovat se rovná organizovanému zločinu. Je absurdní dále podporovat a tím legitimizovat zločinné přerozdělování, na které nota bene nemáme žádný vliv, když ho organizují povinní prostředníci jménem politici a politické strany. Musíme postupně udělat řadu reforem, ale první a nejbližší naše cíle jsou jasné už dnes:

  • Zrušit monopol politiků a politických stran na vládu a rozdělování jakýchkoli veřejných rozpočtů (včetně jakýchkoli dotací) na centrální úrovni, s výjimkou základních životních funkcí státu (armáda, policie, soudy, infrastruktura, reprezentace státu v zahraničí, na což si určitou minimální částí daní stále přispějeme v daních, viz právě Sdílený stát) a zavést decentralizovanou, lokálně přímou demokracii
  • Zrušit monopol státu na školství, zdravotnictví, sociální a důchodové systémy, z nichž každý bude mít právo vystoupit a kdo vystoupí, bude mít právo na vyúčtování a případnou restituci z dříve odvedených daní a povinných odvodů (a také odpovědnost postarat se v komerčním, sdíleném, individuálním, rodinném prostředí o sebe sám bez nároků na centrální stát), všechny služby státu musí být podrobeny konkurenčnímu prostředí
  • Narovnání síly volebního hlasu podle skutečného přínosu občanů státu (a později Sdílených států)
  • Popsat decentralizované skupiny obyvatel (nové národy), vytvořit Konfigurovatelné (Sdílené) státy a adresně decentralizovat současnou verzi státu.

Vize budoucnosti