Dokud polovina českých voličů nebude rozumět rozdílu mezi volbami a zasíláním sms do Superstar či Týtý, nemáme šanci žít ve svobodné a prosperující zemi.

Podvod jménem stát, část 4: politický systém

Dalším charakteristickým rysem a důkazem podvodu na občanech v rámci státu je monopol politických stran na vládu bez reálné odpovědnosti politiků za výsledky vlády a způsob přerozdělování daní. Žádná soutěž politických stran neprobíhá, jen snaha urvat co nejvíc koláče (daní). Jak je vlastně vůbec možné, že ti, co mají největší moc (politici), jakoby náhodou nemají absolutně žádnou odpovědnost za trestné činy, kterých se dopouštějí dnes a denně v miliardových hodnotách?

Všimněte si: máme stát kde lékař, zedník, požárník, manažer a občas i policista nebo úředník nesou hmotnou či jinou odpovědnost za selhání, kterých se dopustili v rámci své profesní činnosti. Aby si spotřebitel odnesl od dodavatele či prodejce kvalitní výrobek, máme sofistikovaná pravidla kontrolovatelná obchodní inspekcí, vtělená do zákonů o ochraně spotřebitele. Politici naopak mají široce pojatou imunitu ze zákona!!! To samozřejmě není náhoda, to je obchodní model.

Dokud se zastupitelská demokracie nepřevtělí do své nevyhnutelné další faze přímé nebo přímější demokracie bez prostředníků typu politici a politické strany, musíme chtít zákony na ochranu občana proti činnosti politiků. Demokratická lež a podvod, že politik je potrestán případně tím, že není znovu zvolen, je nesmysl. To je jako říct že zedník, který Vám zničil celý dům v hodnotě milionů korun, bude potrestán tím, že mu už znovu zakázku nedáte. To je faktická legalizace beztrestnosti aktuálně probíhajícího zločinu s odkazem, že „kdyžtak příště.“

Pojďme společně začít tvořit obsah, který by měly zákony na ochranu lidí proti zvůli a korupci prováděné politiky obsahovat. A pojďme je stále doplňovat, dokud nevznikne celá “databáze návrhů”, jak má vypadat účinná ochrana občanů před činností politiků.

Pár základních faktů, z nichž bychom mohli/měli vycházet při té definici:

  • Zrušit monopol politických stran na vládu a přerozdělování daní (tedy zrušit 5% hranici pro vstup do parlamentu a veškeré příspěvky ze státní kasy pro politické strany)
  • Zavedení hmotné odpovědnosti politiků za deficitní hospodaření jakékoli svěřené instituce či instituce, na jejichž chodu se podílí
  • Volby, jichž se účastní méně než 50% oprávněných voličů, neuznat – nejsou platné.
  • Vymoci od politiků odpovědnost za nezájem o politiku: pokud politici odradí tak obrovské množství lidí (nadpoloviční většinu!!!) od participace na veřejném životě, jako se to děje dnes, je to důkazem nefunkčnosti zastupitelské demokracie podobně, jako kdybyby nepřišli fanoušci na fotbal, když jejich tým hraje bídně. Takto nízká volební účast je proto podnět k sankcím politiků a okamžité výpovědi či pokutě (jako by se to stalo u těch fotbalistů či kohokoli jiného, kdo neplní svou roli)
  • Je tu (přinejmenším podezření) na několik dalších trestných činů, například trestný čin zločinného spolčení (systém politických stran a jejich monopolu), zpronevěry (přerozdělování bez vymahatelné odpovědnosti), porušení povinností při správě cizího majetku (dotace, granty, pobídky, státní zakázky), a na tyto by se neměla v žádném případě vztahovat poslanecká imunita.

Je několik dalších věcí, které můžeme (měli bychom) ihned postupně zavádět to praxe, viz náš další článek: http://cesko2050.cz/volby-ukazaly-jedine-zastupitelska-demokracie-je-nesmysl-proc-mensina-proboha-nikdy-nesmi-rozhodovat-o-vetsine-jen-proto-ze-vetsina-systemu-neveri/)