Dokud polovina českých voličů nebude rozumět rozdílu mezi volbami a zasíláním sms do Superstar či Týtý, nemáme šanci žít ve svobodné a prosperující zemi.

Podvod jménem stát, část 2: důchodový a sociální systém

Když se podíváte na příjmy státu, ze sociálního pojištění plynou státu (rozpočtu) obrovské peníze, vyšší než z DPH nebo daní z příjmu (viz: http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2016/schodek-statniho-rozpoctu-za-rok-2015-je-23541). Kdyby se systém sociálního pojištění zrušil, reguloval nebo byl doplněn jakoukoli alternativou (například systémem půjček se solidním úrokem na investiční činnost občana s cílem zajistit se na důchod, soukromým systémem bez zásahu či příspěvku státu či komunitním podnikáním v prostředí sdílené ekonomiky), politici by si v podstatě mohli jít hledat jinou práci.

Zkusme trochu počítat a opět přibližně, nejde nám o přesná čísla, ale princip: když si budete 35let (tedy 420 měsíců) platit sociální pojištění a za základ vezmeme průměrnou mzdu (27000 Kč), sociální pojištění bude činit cca 1755 Kč měsíčně ( viz https://www.uctovani.net/vypocet-ciste-mzdy-kalkulacka.php). V součtu Vás to vyjde na cca 737 000Kč. Od chvíle, kdy jste “spořit” začal, do chvíle, než budete (pokud se dožijete) “čerpat”, se peníze znehodnotily nejméně o 50%, takže dostáváte peníze, za které si už koupíte o polovinu méně (nebo méně kvalitní a levnější zboží). K tomu musíme připočíst poměrnou část daní, které se rozpouštějí do brutálně deficitního důchodového systému (který navíc kolem roku 2030 zkolabuje úplně). Daňová část se bohužel nedá odhadnout ani přibližně. Budeme se tedy velkoryse tvářit, že to neexistuje.

Při průměrném dožití mužů kolem 71let a žen kolem 78let (stanovíme průměr 74, ať se to lépe počítá) a průměrném věku odchodu do důchodu v 65 letech průměrný občan pobírá důchod 9let (108 měsíců). Při průměrném důchodu 11 500Kč by to znamenalo, že dostanete od státu cca 1,243 mil Kč. Vypadá to jako fajn obchod, ale ďábel se skrývá v detailu.

Když odečteme DPH a odhadneme odečet části spotřební daně u hlavních komodit které si běžně kupujete (pohonné hmoty, alkohol, cigarety), reálná výše důchodu se z „fiktivních“ 1,242 mil Kč se sníží na 993 600Kč (minus 25% – 21% je DHP, 4% spotřební daně, odhadem). Když to snížíme o polovinu, (akce inflace), jsme zhruba na 496tisících. A to se nebavíme o přelévání peněz z jiných kapitol, o němž jsme mluvili, to budou další desetitisíce (přinejmenším). Kdyby to náhodou nevycházelo, politici změní proměnné v rovnici (tedy věk odchodu do důchodu nebo vzorec pro výpočet výše důchodu) – a nemáte žádné právo odvolání.

Ten největší šok ale přichází teď: Váš zaměstnavatel (pokud jste zaměstnanec se všemi výhodami typu placená dovolená, mateřská, nemocenská, důchod) za Vás při mzdě 27 000 Kč měsíčně ještě odvede (při dnešní výši sociálky) neuvěřitelných 6750 Kč měsíčně, tedy za 35 let je to 2 835 000Kč. To jsou peníze, které nenávratně zmizí ve státě. A co se s nimi stane? Ano, správně: přerozdělí se. Nebudeme raději počítat, o jaké sumě peněz se to bavíme.

Co ale budeme, je říkat nahlas základní pravdu: stanovit občanům povinnost platit sociální pojištění a daně v takto nastaveném prostředí je podle mého názoru trestný čin. Uzákonit stát a politiky jako prostředníka přerozdělování bez jakékoli reálně vymahatelné kontroly a hmotné odpovědnosti politiků je zločinné spolčení, porušení povinností při správě cizího majetku, zpronevěra, podvod a možná řada dalších zločinů. Celý ten systém má jediný smysl: přerozdělovat stovky milliard korun do předem připravených kapes.

Otevřeme konečně oči a dojde nám, že to je holocaust pro naše daně bez rozdílu zda jste podnikatel nebo zaměstnanec? Že jsme na jedné lodi, jakkoli se nás politici snaží rozdělovat uměle vyvolanými konflikty? Necháme ty peníze, které pak chybí na důležité věci, zase nasednout (jako při holocaustu) do dobytčího vagónu a necháme (opět jako každý rok) odvézt neznámo kam (směr nezasloužené dávky, dotace, granty, pobídky, úlevy, tunely)?

Je to jen na nás, jestli otevřeme oči.