Dokud polovina českých voličů nebude rozumět rozdílu mezi volbami a zasíláním sms do Superstar či Týtý, nemáme šanci žít ve svobodné a prosperující zemi.

Odpověď všem kdo se ptali nebo ptají, co je Česko 2050, kdo je autor a co je cílem projektu

Autorem projektu Česko 2050 je Michal Hájek, ročník 1973, bytem Říčany u Prahy, OSVČ. Pohybuje se více než 15 let v mezinárodním obchodu a navštívil (zatím) 44 zemí světa. Je také tvůrcem vlastního know-how v oblasti moderního obchodu a exportu, který vytvořil v souladu se svou filozofií bez jakýchkoli dotací, grantů či podpor z peněz ostatních spoluobčanů. Projekt (platformu a blog) Česko2050 provozuje na své vlastní náklady, energii a čas, bez jakéhokoli skrytého financování či skrytých mocenských nebo politických cílů jako otevřenou platformu pro všechny lidi podobného smýšlení a cítění, jimž není lhostejná budoucnost naší země a svobody lidí. Máte-li zájem se jakkoli zapojit, podpořit, pomoci či máte-li zájem v rámci nějaké svobodné komunity o setkání či besedu, kontaktujte autora zprávou přes facebook nebo pomocí mailu na www.cesko2050.cz .Česko 2050 bude do budoucna také platformou a místem, kde si budou lidé stejného (světo)názoru moci ZDARMA vzájemně nabízet své znalosti, služby a produkty v rámci naší komunity. Protože jediná správná cesta reakce na obchodní model jménem stát je vytvořit proti němu alternativní komunitu nebo prostor, který jednoho dne přirozeně přejde ve Sdílený stát.

Celý článek →

Nová maska sociálního státu: zaručený příjem občana od státu. Další podvod? Zkuste hádat…

Krize zastupitelské demokracie všude po světě donutily “vrchnost” začít přemýšlet, čím ji nahradit, když se prokazatelně stala evolučním přežitkem z minulých století. Mezi námi přežitkem stejně do očí bijícím jako je současná forma globalizace a “ideologie evropské humanitární nadřazenosti”. Zakázka na vytvoření nového zřízení pokračujícího ve směru Orwell zněla takto: chceme ještě větší byrokracii, kontrolu nad lidmi a ještě masívnější přerozdělování, ale nesmí to tak vypadat. A tak se marketingoví odborníci zamysleli, a copak z nich nevypadlo? Zaručený příjem od státu jako nová verze “státem organizované solidarity.” Okořenili to argumenty o zdanění robotické práce (už dnes mimochodem zatížené mimořádně nesmyslnou odpisovou politikou), něžnými iluzemi (chybějí jen květy lotosu padající z nebe) že lidé se budou víc věnovat rodinám a tím bude vyšší porodnost (jako podprahová obrana proti migraci) a jako třešinku dekorovali rovnostářství na humanismus tím, že by každý člověk dostal ten zaručený příjem stejně vysoký, což je prý “spravedlivé.” Ehm, ehm – no tak si pojďme zase říct, co je to ve skutečnosti za podraz, ne?

Celý článek →

Lidé, je mezi Vámi jediný člověk, co ještě věří, že to všechno vlastně dělají pro Vás, z čirého altruismu a lásky k demokracii?

V událostech posledních týdnů a zřejmě i mnoha nadcházejících týdnů zaniká – pod krycí palbou různých médií – to hlavní, ostatně jako obvykle: současná politická pseudokrize není krize vlády, koalice nebo ústavy, to je krize charakterů politiků. Ti pánové, kteří dnes sedí v politice, tam nejsou s cílem vytvořit pro své voliče lepší svět, lepší stát nebo lepší budoucnost, což je prazáklad zastupitelské demokracie a její smysl. Jsou tam kvůli svým osobním ambicím, závisti, nenávisti, sociopatii, bezbřehé hamižnosti a pocitu nadřazenosti, že jsou něco víc než vy a vy jste tu od toho, abyste na ně dělali – ať na jejich moc, platy, jejich ješitnost nebo dotace. Volený zástupce totiž nemá lid, aby ten mu zajistil postavení. Volený zástupce má postavení, aby zajistil lidem svobodu, bezpečí a spravedlnost. Aby byl schopen upřednostnit zájem voliče nad svým vlastním. Tak a teď se ně všechny podívejte: jsou tohle lidé, kteří upřednosťnují Vaše zájmy před svými? Chrání Vaše zájmy, svobody a peněženky? Protože pokud ne, pak je to zároveň krize celého konceptu zastupitelské demokracie…

Celý článek →

Když náš stát nefunguje a zastupitelská demokracie je podvod, jak proti zločinnému spolčení politiky a byznysu bojovat?

Pokud se stát stal organizovaným zločinem v rukou pár lidí a firem, kterým jde jen o naše peníze, máme základní lidské právo – a jak říká Gándhí, možná dokonce svatou povinnost vůči našim dětem a vnukům – se bránit. Žádné revoluce či revolty s dost podivným financováním či zázemím typu “Děkujeme odejděte” nebo “Rekonstrukce státu” ale nemají smysl, jsou systémově předvídatelné, možná dokonce systémem vytvořené. Je-li stát zločinným spiknutím s cílem nás legálně okrást o zbytek našich soukromých peněz, které nám ještě neznárodnilo několikanásobné zdanění a nesmyslně vysoké daně a povinné odvody, musíme být pro stát a jeho zákony a instituce “neviditelnými”, nebo alespoň “co nejméně viditelnými”. Jak?

Celý článek →

Náš stát ani demokracie nefunguje – tak proč máme fungovat my, občané?

Současná vládní krize ukazuje v plné nahotě, co podle mého názoru všichni víme už dávno: politika se spřáhla s organizovaným zločinem a na stát nalepenými byznysmeny a lobbisty, je naprosto odtržená od reality a především postrádá to, co měla (vždy) obsahovat nejvíc: obyčejnou lidskou slušnost a odpovědnost. Náš stát nefunguje a zastupitelská demokracie je podvod, obchodní model. Je to novodobá a globálnímu světu přizpůsobená ideologie neomezené vlády nad občanem vzor socialismus, naštěstí (zatím) bez koncentráků a gulagů, ale už s KH, EET, pomalým znárodňováním pomocí několikanásobného a nesmyslně vysokého zdanění a předevšímu s reálnou beztrestností politiků, ať provedou jakékoli svinstvo. Jakým právem máme dodržovat pravidla my, občané, když stát a politici, kteří nás k dodržování pravidel nutí zákonem, nedodržují pravidla žádná a zákon je na ně krátký? Gándhí prý řekl (a už jsem ho tu jednou citoval, ale je potřeba to udělat znovu a možná ještě tisíckrát, dokud nám nedojde, jak hluboká je to pravda) : “Opustí-li stát půdu práva, je občanská neposlušnost svatou povinností.” Podepisuji v plném rozsahu a říkám jasně: v takovém systému, v jakém dnes žijeme, musí všichni odpovědní a slušní lidé dostat legální právo Stexitu. Tedy právo odejít ze státem organizovaných monopolních struktur a systémů za předpokladu, že tyto struktury na něm či jeho spoluobčanech páchají jakékoli ekonomické, morální či jiné násilí či neplní-li takový stát funkce, pro které platíme povinné daně a odvody. A jestli máte chuť, pojďte si počíst, jak náš stát „báječně“ funguje za ty neuvěřitelné peníze, co do něj ze všech stran musíme strkat. Uvidíte prachobyčejný organizovaný zločin, který se jen drze nazval státem…

Celý článek →

Všichni politici jsou stejní – jediná cesta je přímá demokracie, dnešek je jen další důkaz

Dnešní demise vlády jen potvrzuje to, co jsme všichni – v hloubi duše – dávno věděli. Kecy typu “my nebudeme jako ti před námi” jsou směšné: další vláda končí stejně rozhádaně a v ještě větších a závažnějších problémech než kdy byly kabelky Jany Nagyové nebo problémy Věcí veřejných. Vždyť je to směšné, posloucháme neustále: “my budeme lepší než ta pakáž před námi,” ale úroveň neschopnosti, korupce, pokrytectví a lži v politice se jen neustále stupňuje. Pochopme proboha jedno: oni z nás mají legraci, dělají si z nás beztrestně kasičku a my pořád nechápeme to základní. Totiž že toto je zastupitelská demokracie, je to systémová chyba a dnešní vládní krize je toho jen dalším důkazem, dalším z mnoha. Jak dlouho nám ještě bude trvat než pochopíme, že tento systém není reformovatelný a že máme jednoduché základní právo nenechat se už oblbovat a hlavně bezuzdně okrádat lidmi, kteří by se měli ve slušné společnosti stydět vylézt na ulici?

Celý článek →

Warning voice from Czech republic – 5 hidden dangers of Social States in Europe (in reaction to Michael Moore´s new film) based on real-life experience

In order to stay balanced with all the information – as considering any fact from just one side can easily become propaganda instead of unbiased information – there are 5 hidden dangers of Welfare Social States we have in Europe explained by a human being with real experience with socialism (before 1989) and real experience with all the dangers brought by current versions of so called Social (welfare) states. Important: any good idea might become a tyranny if we are not able to see “both sides of the story.” So here you are potential dark sides and negative consequences of existing Social States in EU (as positives were mentioned by Michael Moore many times and he did a good job that way – I would be happy to live in States he describes in his movies too, but things are not that simply how they look like).

Celý článek →

Občané, nebo (upgradeovaní) otroci?

Když se ještě nedávno provozovalo legální systémové otrokářství, vůbec to nebyl tak dobrý byznys, jak by se mohlo zdát z učebnic dějepisu. Otrokářství totiž mělo a vždy má obrovské skryté náklady: musíte si otroka koupit, pak ho někde ubytovat, šatit, živit, poskytnout mu nějakou zdravotní péči nebo si koupit nového, když ten nemocný umře. Platíte dost drahé spolehlivé lidi (managery), kteří budou ty (pracující) otroky hlídat. A když máte smůlu a je blbej rok, celou úrodu bavlny či jiného zemědělského produktu Vám zničí příroda, kterou neovládáte. Co je podstatné: otrok nikdy nedělá práci s vysokou přidanou hodnotou, protože to jednak většinou neumí, ale hlavně byste mu takovou práci nejspíš ani nesvěřili. Přece jen je to “třídní nepřítel” a má důvod Vás nenávidět. Otroci prostě okopávají zeleninu, balí ji do krabic a přepravek a pak ji šoupnou do kamionu. Co je zásadní pro obchodní model otrokářství: otrok sice nedostává žádnou mzdu nebo mzdu jen zanedbatelnou, ale žádná úspora či dokonce výhoda pro otrokáře to není. Jak je to možné? Jednoduše: otrok má nulovou motivaci pracovat dobře nebo hodně, čemuž odpovídá produktivita jeho práce. Nemá víru ani naději na změnu, a tak dělá z principu práci s malou přidanou hodnotou a ještě s dost velkou nechutí, dokonce možná sabotuje (viz gulagy, koncentráky nebo nucené práce). A jak to souvisí s dnešní iluzí demokracie a kapitalismu? No, možná se budete divit…

Celý článek →

Kdybys nebyl hlupákem, nestal by ses občanem aneb známe tyhle věci, jak se dát upéct v peci (sociálního státu)?

Drtivá většina z nás zná legendární hlášky z Mrazíka: “Kdybys nebyl hlupákem, nestal by ses medvědem” nebo “neznám tyhle věci, jak se dát upéct v peci.” S nostalgickým povzdechem bych přidal, že mě – při hledání svobody, spravedlnosti a práva v našem současném státě i globální diktatuře přerozdělování – chybí i tato: “Kde může Nastěnka (svoboda) být? Jak já ji mohu zachránit? Mluv, babo (nebo Babiši?)!” Ale teď vážně: dlouho jsem si myslel, že lidé jasné důkazy organizovaného zločinu propojení politiky s byznysem lidé vidí, ale ignorují, protože by mohli ztratit své iluze například o důchodu, sociálních dávkách nebo svém bezpečí. Stát mimochodem neposkytuje ani jedno z toho, vždyť se podívejte kolem sebe. Je ale také možné, že řada loajálních slepců a “občanů” si zločinnost současného státu vůbec neuvědomuje, opravdu státu věří a jako ovce sedá na lopatu organizované spolupráce mezi “ježibabou a loupežníky” (politiky a byznysmeny). Tak pokud by to tak bylo, pojďme se zkusit podívat na samy základy toho megalitického podvodu jménem demokracie, ačkoli hezký pohled to nebude…

Celý článek →

Globalizace končí a přichází další část evoluce. Jaká bude?

Kdybych mohl vyslovit přání, co by mělo přijít po době řízené globální přerozdělokracie, měla by to být lokální a sdílená ekonomika v prostředí přímé a decentralizované demokracie. Ekonomický a politický systém jsou – ať chceme nebo ne – vždy do jisté míry spojité nádoby. Zastupitelská demokracie se zvrhla v obchodní model a nevyhnutelně směřuje na smetiště dějin stejně jako ekonomická globalizace, o tom dnes už není sporu. Otázka zní, co přijde teď. Přesněji řečeno: zda produktivní, aktivní, pracovití a odpovědní lidé vyhrají svůj hluboce nedobrovolný a především nevyžádaný boj proti sociálně-populistickým konceptům států. Států, které neproduktivním, neaktivním, nezodpovědným, nepracovitým lidem a politikům napojeným na organizovaný zločin a dotační byznys (což je totéž) dávají beztrestnou možnost žít pohodlně z peněz jiných lidí prostřednictvím tzv. státem monopolně organizované sociální solidarity, dotační politiky a přerozdělování veřejných rozpočtů bez veřejné kontroly…

Celý článek →