Dokud polovina českých voličů nebude rozumět rozdílu mezi volbami a zasíláním sms do Superstar či Týtý, nemáme šanci žít ve svobodné a prosperující zemi.

Odluka státu od církve ve středověku vedla k obrovskému rozkvětu Evropy a vědeckotechnické revoluci. Přišel čas na odluku byznysu od politiky, protože jejich spojení je organizovaný zločin!

Je historickým faktem, že každá vyspělá civilizace, kde úroveň byrokracie a centralizace dosáhla určitého stupně, se postupně rozložila a decentralizovala. Proč? Protože jakmile začne být vedení jakékoli společnosti natolik obecné, byrokratické a vzdálené, že už nevidí a nechápe skutečný život, pak taková „říše“ prostě ztratí schopnost fungovat. Spojování kultur žijících v novověku (Evropa), starověku (Afrika) a středověku (kultura islámu) nefunguje a žádné globální panství jedné filozofie (demokratické) nenastane, to spíš nastane konec světa a třetí světová válka. Koncept multikulturního světa je mrtvý.  Nadřazenost, se kterou se Evropa snaží vystupovat z pozice „nejhumánnějšího prostoru naší planety“ je přesně ten druh nadřazenosti, který vedl k první i druhé světové válce. Cesta vývoje vede opačným směrem, a řada významných odborníků a osobností se už o tom nebojí hovořit. Je třeba decentralizovat, zrušit nesmyslné sociální experimenty a přerozdělování a zrušit „nárokovou“ společnost, v níž nejde o to, jak se člověk o něco zasloužil, ale jak efektivně umí předstírat, že „potřebuje podporu.“

Věnujte trochu času našemu konceptu Sdíleného (Konfigurovatelného státu) na našem webu, zveme Vás všechny i do sekcí Terapie 2050 a Vize budoucnosti, kde popisujeme přesně kam si myslíme, že bychom jako stát, jako lidé, měli směřovat. Uvidíte tam i řadu dalších návrhů, jasně, nezištně a přímo definovaných. A máte-li jakékoli dotazy, nebo komentáře, napište nám na info@cesko2050.cz .