Dokud polovina českých voličů nebude rozumět rozdílu mezi volbami a zasíláním sms do Superstar či Týtý, nemáme šanci žít ve svobodné a prosperující zemi.

Lidé, je mezi Vámi jediný člověk, co ještě věří, že to všechno vlastně dělají pro Vás, z čirého altruismu a lásky k demokracii?

Napadlo Vás, že nám – možná – tato krize i pánové, jichž se týká, vlastně nechtěně přišli zjevit mnohem zásadnější pravdu, než co jsou zač? Totiž že jestli politici jsou ti nejhorší z nás, nebude lepší, když si budeme vládnout sami? Vývoj zkorumpované zastupitelské demokracie k jiným (přímým) formám vlády za pomoci technologií, to je prostá evoluce, s trochou literární nadsázky Darwin. Boj evoluce proti kreacionismu. Světlo proti tmě, informace proti slepé víře, odpovědnost proti závislosti, odvaha proti strachu.

Sdílený stát (stát budoucnosti) bude fungovat stejně jako když si konfigurujete auto, havarijní pojistku nebo třeba tarif Vašeho telefonu či když vybíráte programy z nabídky kabelovky: platit budete jen za to, co využijete a co si svobodně a dobrovolně vyberete. Jednoduchá logika – povinná základní výbava a doplňková nepovinná výbava. Základní povinná výbava bude například armáda, malá (velmi osekaná) část státní policie, hasiči a záchranná služba (bude-li poskytována centrálně), příspěvek na základní (výrazně osekanou) úřední agendu státu a reprezentaci v zahraničí, příspěvek na základní infrastrukturu typu letiště a dálnice (nebude-li to řešeno systémem dálničních známek a letištních poplatků, tedy přímo a mimo konfigurátor) apod. A k tomu volitelné služby v konkurenčním prostředí – například zdravotní pojištění, důchody, školství, lokální policii a soudnictví si budete moci dále platit u státu, ale také vybrat si jiného poskytovatele těch služeb nebo se o ně postarat sám, například v komunitě přátel. Dojde k restituci již zaplaceného sociálního pojištění u všech, kteří budou chtít státní “sociální past” opustit, samozřejmě za podmínky, že od státu nebudeme nic, co jsme si neplatili, požadovat.

Zapomeňme na centrální, neprůhledný a zkorumpovaný stát, jehož jedinou funkcí je rozdělovat dotace a uplácet voliče sociálními dávkami, na nichž tzv. sociální stát vytváří závislost a nechuť se o sebe starat sám, čímž se snaží lidi ovládat. Lidé jsou víc než stát nebo jakákoli ideologie. Lidé sdružení do přirozených komunit, které – díky technologiím – ani nemusí být lokální či geograficky definované (typu rodina, město, vesnice, stát), ale mohou být například oborové či zájmové. Ano, vzniknou dobrovolné verze decentralizovaných států. Nové komunity, nové „ministáty“. “Ministáty” a komunity hasičů, lékařů, zemědělců, živnostníků, sportovců, včelařů, rybářů, spolužáků, známých, kamarádů, znovu sjednocených a o sebe se starajících rodin. Protože všichni ti mají mnohem víc společného než lidé v dnešních státech, do kterých se narodíte a pak už jen povinně „tvoříte veřejné rozpočty svými daněmi a odvody“, aby je mohl někdo jiný přerozdělit (rozkrást). Je nemyslitelné, abychom trestali malé děti přidělením rodného čísla a znásilnili je do pozice ozubeného kolečka, které musí platit daně v prostředí, které si nemá šanci vybrat nebo ovlivnit.

Demokracie bez alternativy je tyranie. A demokracie neschopných nebo zištných politiků není alternativa.