Když se stát změní v organizovaný zločin, je jediná obrana: STEXIT

Gándhí prý řekl: “Pokud stát opustí půdu práva, je občanská neposlušnost svatou povinností.” Pokud se stát stal organizovaným zločinem v rukou pár lidí a firem, kterým jde o naše peníze, máme právo se bránit. Žádné revoluce a revolty typu “Děkujeme odejděte” ale nemají smysl, jsou systémově předvídatelné a jejich důsledky jsou pro vládnoucí vrstvu snadno řešitelné (zejména výměnou “korýtek”). Je-li stát zločinným spiknutím s cílem nás (zdánlivě legálně podle zákona) okrást, pak se musíme stát pro jeho zákony a instituce “neviditelnými”, nebo alespoň “méně viditelnými”. A přelstít tak jejich pavučiny, chapadla, zákony a technologie, sloužící jedinému cíli: největšímu přerozdělování v dějinách.