Jaká bude naše budoucnost po „smrti“ globálního konceptu „sociálně-demokratického“ přerozdělování?

Celou dobu, co je lidstvo lidstvem, se snaží najít nějaký správný kompromis v soužití různých lidí, kultur, národů a civilizací. Určité skupiny lidí se na to vždy snaží jít tak, že má existovat jedna ideologie a jeden vzorec „správného“ chování pro každého jednotlivce s cílem, aby se ve výsledku všichni chovali stejně. A aby ideálně i stejně mysleli, protože pak se jejich chování a myšlení dá – masově – předvídat. Globální demokracie dneška má jediný cíl: vytvořit on-line celosvětovou “superkomunitu” lidí, kteří budou vyznávat stejné “demokratické” hodnoty typu bezcenné a na tuny tištěné peníze. Apoštolové demokracie dokládají demokratičnost toho plánu tím, že to má být “konečně svobodné zřízení pro každého bez ohledu barvy pleti, náboženství, věku, pohlaví, vzdělání, původu, místa kde žijete apod.” Ano, to je čistá doktrína komunismu jinými slovy, nemýlíte se. Nedivme se: byznysmenům, žijícím z našich přerozdělených peněz – protože žádný velký byznys dnes už neexistuje a neoperuje bez podpory státu nebo mezinárodních institucí – jde ve skutečnosti jen o naše peníze, je to jediný smysl existence dnešního systému. Co je podstatné pro nás, lidi, víme-li, že dnešní ideologie globální demokracie a iluzorní sociální stát skončí po zásluze na smetišti dějin jako ostatní ideologický „šrot“ v historii? Podle mého názoru to, co přijde. Tedy jaká bude – nebo by mohla být – naše budoucnost…