Dokud polovina českých voličů nebude rozumět rozdílu mezi volbami a zasíláním sms do Superstar či Týtý, nemáme šanci žít ve svobodné a prosperující zemi.

Jaká bude naše budoucnost po „smrti“ globálního konceptu „sociálně-demokratického“ přerozdělování?

Budoucnost je zákaz deficitního hospodaření státu s výjimkou válečného stavu (ideálně ústavní – žít na úkor příštích generací je zločin proti lidskosti). Budoucnost je okamžité zrušení monopolu politických stran na účast ve volbách a ve vládě. Budoucnost je zrušení monopolu politiků a politických stran na přerozdělování prostředků ve veřejných rozpočtech. Budoucnost je také zrušení veškerých státních příspěvků na činnost politických stran. A budoucnost je i zrušení všech současných zákonných omezení pro kandidující nepolitické spolky a komunity, které se chtějí účastnit veřejného života.

Budoucnost je veřejná (on-line) kontrola a právo veta k čerpání jakýchkoli dotací a grantů z veřejných rozpočtů (našich i evropských). Budoucnost je zrušení současné formy státem organizovaného sociálního pojištění a z něj plynoucí (zákonná) povinnost platit sociální pojištění i v situaci, kdy občan od státu (z veřejných rozpočtů) nepožaduje žádný důchod, podporu v nezaměstnanosti či jinou formu sociální podpory. Budoucnost je Konfigurovatelný stát jako konkrétní forma přímé demokracie (více na:  http://cesko2050.cz/sdileny-stat/ ) . Forma, v jejímž rámci si jako občané sami zvolíme služby, které chceme a které nechceme, aby pro nás stát zajišťoval, podobně jako se konfiguruje auto (povinná versus nepovinná výbava), havarijní pojištění nebo třeba tarif mobilního telefonu. Forma, v jejímž rámci se lidé ze svých přirozených komunit, společenství i sami o sobě vyjadřují k pro ně podstatným tématům.

Budoucnost je i postupný nástup konkurenčního prostředí (privátního, komerčního nebo sdíleného) vůči státním službám ve sféře zdravotní, školské a později i dalších sférách. A budoucnost – a zdravý rozum a spravedlnost k tomu – je samozřejmě také právo reklamace všech služeb státu za předpokladu, že jsou nám tyto služby poskytovány špatně, nekvalitně nebo deficitně (na úkor příštích generací), tedy právo STEXITu, jak je popsáno zde: http://cesko2050.cz/kdyz-se-stat-zmeni-v-organizovany-zlocin-je-jedina-obrana-stexit/ ).