Dokud polovina českých voličů nebude rozumět rozdílu mezi volbami a zasíláním sms do Superstar či Týtý, nemáme šanci žít ve svobodné a prosperující zemi.

Hnutí NE: NEvoliči, voliči NEjmenšího zla a NElhostejní vůči příštím generacím jako blaničtí rytíři dneška

Vytvořme jednorázový projekt Hnutí NE, sdružující všechny z nás, kdo nesouhlasí se současným systémem státu jako obchodního modelu stojícího na principu beztrestného rozkrádání veřejných rozpočtů a zadlužování příštích generací. Až ty volby přijdou a my je vyhrajeme – což vyhrajeme, protože jsme suverénně nejsilnější síla ve zkorumpovaném státě plného právem naštvaných zadlužovaných mladých lidí, šikanovaných podnikatelů, nesmyslně zdaněných zaměstnanců a obelhaných důchodců – vylosujeme pod notářským dohledem ty z nás, kteří nás pak budou reprezentovat v parlamentu a prosadí náš (krátký) program decentralizace v omezeném mandátu na 1 rok. Po uplynutí mandátu se ta “práce” předá dalším vylosovaným, kteří budou pokračovat v započatém díle systémem “pošli to dál”.

Nezapomeňme na to nejdůležitější: nemusíme všechny změny a reformy udělat najednou, naopak, je iluzorní si myslet, že co se kazilo desítky let, napravíme za jedno odpoledne. Ale i každá jednotlivá reforma či zákon směřující k přímé demokracii a decentralizaci bude tak obrovskou úlevou pro naše děti, vnuky a celkovou hospodářskou a politickou situaci, že už jen kdybychom tímto způsobem “defenestrovali” všechny současné lháře, neumětele a křiváky z politiky jednou provždy, bude to mít obrovský ozdravný efekt na celou společnost. Náš základní program (v rozšířené verzi k nahlédnutí na www.cesko2050.cz) se bude sestávat z následujících základních cílů:

  • Zrušit monopol politických stran na účast ve volbách, vládu a přerozdělování na celostátní úrovni, aby se už příštích voleb mohl účastnit jakýkoli spolek (dobrovolných hasičů, myslivců, rybářů, včelařů apod.) který vykazuje tisíckrát větší společenskou odpovědnost než všichni politici dohromady.
  • Zrušení všech výhod a státních příspěvků politickým stranám a všech omezení kandidatury ostatních entit typu nutný počet hlasů pro registraci strany, 5% hranice pro vstup do parlamentu apod.
  • Zrušit přerozdělování na státní úrovni. Podle počtu obyvatel se tyto prostředky přesunou do krajů, okresů, měst a obcí nebo do spolků, ke kterým se lidé přihlásí (mohou si vybrat vždy vybrat 1 variantu)
  • Zavést právo reklamace občanů vůči službám státu, jsou-li tyto poskytovány v nedostatečné kvalitě či vůbec a definovat systém odškodnění za nekvalitní nebo neexistující služby státu. Je-li totiž stát firma, musí vůči jeho službám existovat právo reklamace. Je-li stát společenství lidí, mají si ti lidé pomáhat napřímo, na základě adresnosti, znalosti a kontroly té pomoci, aby se nedostala kam nemá nebo se nerozkradla.
  • Ústavně zakázat deficit redukovaného státního rozpočtu s výjimkou válečného stavu
  • Stexit: zavést právo vystoupit ze státem organizovaných monopolních sociálních, zdravotních a školských systémů za předpokladu, že mají odvahu a odpovědnost se starat o sebe sami a na stát nebudou mít v budoucnu žádné požadavky (více na: http://cesko2050.cz/kdyz-se-stat-zmeni-v-organizovany-zlocin-je-jedina-obrana-stexit/ )
  • Zavést EEVS – Elektronickou Evidenci Výdajů Státu s vymahatelnou konkrétní hmotnou odpovědností politiků a úředníků, kteří prostředky přerozdělují a zadávají zakázky
  • Plus program ekonomické a společenské „rekonvalescence“, který už více než rok publikujeme na http://cesko2050.cz/6-cest-pro-budoucnost/, který si mohou, když budou chtít, samozřejmě nepovinně, přidat ke svému úkolu, souhlasí-li s jakýmikoli jeho konkrétními body či ustanoveními.