Dokud polovina českých voličů nebude rozumět rozdílu mezi volbami a zasíláním sms do Superstar či Týtý, nemáme šanci žít ve svobodné a prosperující zemi.

Globalizace končí a přichází další část evoluce. Jaká bude?

Všimněte si, že lokální a sdílená ekonomika plus decentralizace je proti všem zájmům zkorumpovaného establishmentu, který si z masového přerozdělování udělal největší byznys v moderních dějinách. Vyžaduje totiž samostatnou aktivitu lidí bez institucí, států a přerozdělování, což jde naprosto proti současné logice a zájmům kryptosocialismu a sociálního populismu. Politici dnes mají jedinou motivaci: peníze. Chtějí být organizátory toho masívního a (lidmi) nekontrolovatelného a beztrestného přerozdělování. Technologie moci je jednoduchá: „Je to moc složité voliči, jsou tu tobě neznámé vlivy, tak nás prostě nech dělat svou práci, děláme to nejlíp jak to jde – a věř nám (bez znalosti věci a jakékoli kontroly).” Arogance moci, selhání elit a krize demokracie, v kostce.

Lokální a sdílená ekonomika je jednoduchá a průhledná: vyrobím nebo nabízím službu a hledám si klienta. Odstraňuje to prostředníky typu stát (jde-li o regulace na jedné a dotace a granty, pokřivující „hru“, na druhé straně). Distributory a maloobchodníky to nutí přidávat hodnotu ke svým službám, což je OK pro zákazníky (prostředníky bez přidané hodnoty totiž do značné míry supluje internet a jeho role ještě výrazně poroste právě v oblasti sdílení služeb a produktů). A v neposlední řadě to napravuje pokřivenost globálního trhu tím, že o činnosti lidí (jakékoli) přestanou rozhodovat lidé buď naprosto vzdálení (Brusel, New York, Praha) nebo od reality odtržení, úplně hloupí, neschopní nebo brutálně zkorumpovaní.

O tom, co přijde nyní, tedy zřejmě nakonec opravdu rozhodne to, o čem píši na začátku článku: zda produktivní, aktivní, pracovití a odpovědní lidé vyhrají svůj hluboce nedobrovolný a především nevyžádaný boj proti sociálně-populistickým konceptům států. Států, které neproduktivním, neaktivním, nezodpovědným, nepracovitým lidem a politikům napojeným na organizovaný zločin a dotační byznys (což je totéž) dávají pohodlnou a především beztrestnou možnost žít z peněz jiných lidí prostřednictvím tzv. státem organizované sociální solidarity. Solidarity, která se zvrhla v zákonem legalizované okrádání konkrétních skupin lidí a od znárodňování a konfiskace se liší pouze tím, že Vám zatím na zvonek u dveří nezvoní kolektivizátoři s rudými knížkami a samopaly a nezabírají Vám celý Váš majetek.

Je to ale důvod ke klidu, nebo naopak k včasné protiakci proti očividné absurditě a nespravedlnosti, která – a tím si můžeme být jistí – bude jen dál bujet jako rakovina, pokud ji nebudeme léčit?

http://ekonom.ihned.cz/c1-65599870-era-globalizace-konci-do-svetove-ekonomiky-opet-vstupuji-hranice