Dokud polovina českých voličů nebude rozumět rozdílu mezi volbami a zasíláním sms do Superstar či Týtý, nemáme šanci žít ve svobodné a prosperující zemi.

Deratizace státu? Odluka politiků od rozdělování veřejných rozpočtů jako kdysi odluka státu od církve

Buďme upřímní, všichni to v hloubi duše víme. Že nepotřebujeme politiky, aby nám říkali co máme dělat, ke komu být solidární, co nebo koho podporovat – to přece víme sami. Jestliže je třeba úředníků, policistů, armády, dálnic, nepotřebujeme politiky aby nám říkali, že to něco stojí – to také víme sami. Ale musíme to platit sami, z našeho výdělku, abychom si uvědomili cenu takové služby, a musíme mít právo a možnost to kontrolovat. Jedině tak můžeme fundovaně rozhodovat o svých věcech, což je demokracie – mimochodem, vše ostatní je tyranie, diktatura, v našem případě diktatura přerozdělování (alespoň takto si naši éru bude pamatovat historie).

Musíme usilovat o to znát a “cítit” cenu každého jednoho úředníka, policisty, vojáka, hasiče, myslivce, fotbalisty, zemědělce, cenu školného na kvalitní škole, cenu svého zdraví. A to lze jedině tak, že tu cenu budeme skutečně sami platit, že si na tu službu musíme sami vydělat. Současný stav, kdy všechny tyto “ceny” služeb určuje stát (politici!) za cenu, kterou nelze zkontrolovat, za podmínek, které nelze ovlivnit (například počty státních zaměstnanců bez ohledu na to zda jsou objektivně potřeba či nikoli), z peněz, které nelze identifikovat (nikdo netušíme kolik skutečně na co platíme) s výsledkem který je nepřijatelný (brutální deficit a kvalita služeb státu fatálně neodpovídající zdanění a odvodům), to je prostě nehorázný podvod s cílem nás všechny brutálně okrást.

Stát budoucnosti je aplikace. Ano, aplikace, přesněji řečeno konfigurátor. Konfigurátor s minimem úředníků, kteří se starají o funkčnost “systému”, ale nikoli o jeho obsah. Přímá demokracie bez nesmyslných hranic, prostředníků a korupce – to je naše budoucnost. A takový stát bude fungovat stejně jako když si konfigurujete auto: základní povinná výbava (armáda, policie, hasiči, reprezentace státu vůči zahraničí, příspěvek na základní infrastrukturu typu letiště a dálnice) za cenu odpovídající tomu, kolik toho využijete. A k tomu volitelné služby (napřímo od poskytovatelů, nikoli státu – například zdravotní pojištění, důchody, školství). Takhle jednoduché to je – a nepotřebujete volby, politiky ani přerozdělování.

A mimochodem: jestliže ti, co se o sebe starat nechtějí, používají stát, aby dostali “legálně” peníze druhých – ať už ve formě nezasloužených dávek nebo dotací – je to zločin. A dokládá to, že stát v současné podobě je jen a pouze „námezdní“ stroj na peníze. A takový stát nemusíte respektovat, protože z hlediska vyššího principu mravního jednání proti zákonům státu, který se sám stal organizovaným zločinem, nemůže být nesprávné či nespravedlivé.