Dokud polovina českých voličů nebude rozumět rozdílu mezi volbami a zasíláním sms do Superstar či Týtý, nemáme šanci žít ve svobodné a prosperující zemi.

Další základní nelogičnost současného fungování státu – ti, co nic neudělali, říkají všem, jak věci mají dělat

Svoboda a demokracie v dnešní době mohou fungovat pouze v rámci menších celků, kde lidé znají toho, kdo je má reprezentovat. A ideálně v rámci celků, které již historicky – desítky a stovky let – fungují, a jejich fungování je ověřené, legální a čisté. Česko2050 proto jednoznačně navrhuje, aby se absurdní monopol na politickou moc, jež mají pouze politické strany, rozpustil a politickou silou mohla být každá legální organizovaná skupina lidí, například svazy a spolky rybářů, dobrovolných hasičů, myslivců, zemědělců, soukromníků, učitelů, důchodců. To jsou přirozenější politické síly, než jsou uměle vytvořené politické strany reprezentované kariéristy bez praxe, kterým politika slouží pouze jako výtah k moci a penězům. Nezapomeňte, politici žijí z Vašich daní, ale nemají absolutně žádnou odpovědnost – každý ze zmíněných spolků pro naši zemi udělá víc než všichni politici dohromady!

Restituce daní lidem zpět ve chvíli, kdy Stát selhává ve svých základních funkcích, se zdála také bláznivá myšlenka, a přesto se k ní přihlásily tisíce lidí podle ohlasů na naše články. Protože nejde o to, co je zažité, ale o to, co je správné. Nebojme se měnit něco, co stejně dávno nefunguje, protože výstupem může být jen zlepšení. Nebojte se dělat věci sami – to je sdílený stát. A nezapomeňte: každý jeden dobrovolný hasič, myslivec, rybář, včelař pravděpodobně pro naší zemi udělal víc než jakýkoli politik!