Dokud polovina českých voličů nebude rozumět rozdílu mezi volbami a zasíláním sms do Superstar či Týtý, nemáme šanci žít ve svobodné a prosperující zemi.

Czexit? Potřebujeme Stexit!

V kulisách současného deficitního a zkorumpovaného státu je Czexit volební kampaní některých politiků. Jejich příznivci by se ale v rámci debat o Czexitu měli nejprve přesvědčit, zda jejich politici (či guruové) mají konkrétní plán našich vlastních reforem. A proč? V Čechách je odvádění pozornosti od podstatných témat základní metodikou vlády (podívejte se na Babiše – to je mistr svého řemesla), ale proto bychom neměli přes stromy přestat vidět les. A než se budeme vážně bavit o Czexitu a co by znamenal v konkrétních důsledcích a dopadech, musíme řešit mnohem méně mediálně vděčná, zato stokrát důležitější témata. Jaká? Třeba nefungující služby státu a jeho brutální deficitnost ve všech ohledech. Míra (politické i jiné) korupce, socialistický populismus, který nás (všechny) ruinuje, kolabující systém sociálního pojištění, podnikatelé přímo nasátí na stát. Nic z toho Czexit neřeší – proto my nejdřív potřebujeme Stexit (State Exit).

Stexit je právo občana na reklamaci služeb státu a vystoupení ze struktur povinných státních systémů (typu monopolní státem organizované sociální pojištění, zdravotní pojištění, systém daní za předpokladu, že účel na nějž se vybírá, není splněn vůbec či v nedostatečné kvalitě) pokud se stát dopouští na občanu jakéhokoli (ekonomického či jiného) násilí. To se nás totiž – na rozdíl od Czexitu – týká každý den. Přerozděluje se, krade se, lže se tu každý den a politika zastupitelské demokracie není způsobem, jak to změnit – ta je naopak nástrojem korupce a vlády skutečného, reálného zločinu.

Potřebujeme skutečnou demokracii (tedy zrušit monopol politických stran na vládu a rozpočtové přerozdělování) a uvolnění politické soutěže. Potřebujeme uvolnění monopolu státu na sociální a zdravotní pojištění, a mít alternativní (komunitní, komerční, individuální) možnosti řešit své potřeby a jistoty. Potřebujeme přímou (sdílenou) ekonomiku i právo ovlivňovat své věci (přímou demokracii) a odstranit centralizované přerozdělování. Potřebujeme stabilní a svobodné podnikatelské prostředí pro naše OSVČ i zahraniční partnery, aby měli chuť u nás reinvestovat a ne stahovat dividendy. A potřebujeme se jeden k druhému budeme chovat fér a přestat používat stát na legální a plánované okrádání druhých a žití z cizího (ať formou neprávem pobíraných dávek či dotacemi a granty pro vybrané firmy nejen holdingu Agrofert).