Mezigenerační solidarita musí být vždy spravedlivá jak pro ty, co berou, tak pro ty, co dávají a jejím základem musí být odpovědnost k příštím generacím.

Crowdfunding