Dokud polovina českých voličů nebude rozumět rozdílu mezi volbami a zasíláním sms do Superstar či Týtý, nemáme šanci žít ve svobodné a prosperující zemi.

Co je největší brzdou toho, abychom žili ve spravedlivém světě? My sami a naše obavy o „to málo, které bychom mohli ještě ztratit.“

Když se podíváte kolem sebe, uvidíte, že v demokracii, řízené hloupostí lidí a populistickým vyvoláváním nejnižších a nejsnazších lidských témat, programově zaniká skutečná demokracie a hlas rozumného lidu. Je to paradox, ale je to tak: rozumní a slušní lidé nechtějí mít s nacionalisty, fašisty a socialisty nic společného – ani životní prostor, ani politiku. A vzniká tak legendární „mlčící většina.“

Revoluce, či chcete-li změna, nemůže přijít skrze systém politických stran, protože ten je sestrojen k masívní korupci, nemající v dějinách obdoby. Globální kapitalismus a multikulturalismus je blud hodný hlášky „Země je placatá“ a politika provázaná s byznysem objektivně splňuje všechny definice organizovaného zločinu včetně genocidy a vraždy. Ten systém je vytvořen k právě k tomu, aby se každá nová iniciativa musela dostat pod kontrolu a bylo možno ji korumpovat nebo zničit (například pomocí cílených dehonestačních kampaní v médiích, vlastněných oligarchy všude po světě).

Nová opozice, doslova nový disent, který musí vzniknout jako alternativa vůči absurditě a zlodějině, v které globálně (nikoli jen v ČR!!!) žijeme, nemůže vzejít z veřejných demonstrací začasté málo inteligentních a velmi zakomplexovaných lidí bez základních vědomostí a často elementárního vzdělání, kteří křičí „Bílá liga“, nebo „odejít z NATO a EU“. Nemůže vzniknout ani z požadavků odborů, které chtějí stejně bláznivé a nesmyslné věci jako nacionalisté, rasisté nebo bolševici, totiž legálně okrádat ty pracovité a jejich peníze ve formě daní si prostě vzít. Nový disent musí vyrůst z akce jednotlivých lidí, kteří spolu komunikují nikoli na bázi politických stran a spolků, nýbrž bez organizace, bez prostředníků, bez „fízlů.“ Revoluce se musí odehrát na Vaší pohovce, ve Vašem obývajícím pokoji, ve Vašem srdci a samozřejmě také Vaší hlavě. Náš rozum, to je v moderní technologické společnosti jediná správná tribuna každého řečníka. Mluvit totiž nestačí – je nutno přemýšlet, hledat cesty a především konat.

Tomuto „novému disentu“ se dnes říká lokální a sdílená ekonomika a je to obrovský trend dneška, o němž otevřeně hovoří přední světoví ekonomové jako o nové evoluci ekonomiky. Tedy žádná objevená Amerika, jen zdravý rozum a trocha odvahy neptat se zločinného státu jak máme žít, ale najít si svou spravedlnost sami, bez prostředníků, bez politiků a moderovaného okrádání generací lidí vzájemně mezi sebou, trefně pojmenovaného sociální stát. Pojďme nejen číst články a lajkovat, ale také nabízet: máte nějakou službu, kterou chcete sdílet nebo vyměnit s někým jiným? Nabídněte ji. Máte jakoukoli hodnotu, znalost nebo schopnost, kterou chcete nabídnout? Nabídněte ji. Každá věc ve Vašem životě má hodnotu, když si uvědomíte, že něco umět je klíčem k hodnotnému životu.

Politika a dnešní byrokratické státy už umřely, jen ještě bude pár desítek let trvat, než jim to dojde. Připojte se k naší revoluci a nabídněte cokoli, co máte a můžete sdílet s ostatními, a využijte toho, co nabízejí na oplátku oni. A uvidíte, jak se moc struktur, zkorumpovaných do morku kosti, pomalu začne vypařovat.