Dokud polovina českých voličů nebude rozumět rozdílu mezi volbami a zasíláním sms do Superstar či Týtý, nemáme šanci žít ve svobodné a prosperující zemi.

Rubrika "Zahraniční"

76 Články

To what form, the state should evolve in the time of modern technologies? It is simple and right before our eyes: the state of the future is an APPLICATION

Uber is the world largest taxi-providing company, but owns no vehicles. Facebook is the world´s most popular media owner, but creates no content. Airbnb is the world´s largest accommodation provider, owns no real estate. What should be the state then per this formula? An app! App with minimum officers taking care about functionality, not the content. The content should be created and delivered by people. Direct democracy without senseless limits, middlemen and corruption – this is our future.

Celý článek →

K jaké evoluci má směřovat stát v době moderních technologií? Máme to přímo před očima: stát budoucnosti je APLIKACE.

Uber je největší zprostředkovatel taxi služeb, ale nevlastní žádné taxíky. Facebook je nejnavštěvovanější masmédium, ale nevytváří žádný obsah. Airbnb je největší zprostředkovatel ubytování, ale nevlastní žádné nemovitosti. A co tedy má podle této rovnice být moderní stát??!! Aplikace s minimem úředníků, kteří se starají o funkčnost, ale nikoli o obsah. Přímá demokracie bez nesmyslných hranic, prostředníků a korupce – to je naše budoucnost.

Celý článek →

Americké volby z našeho pohledu: konečně pořádná facka skrytému socialismu a ideologii přerozdělování!!! Jen houšť a větší kapky!!!

Voliči demokratů, kteří věřili v koncept “silného” (sociálního) státu, pochopili, že potřebují práci, ne dávky nebo (plané) sliby. Dali hlas někomu, komu věří, že provede reformy a vrátí jim práci. Bez ohledu na to, jestli věří správné osobě, ukázali to hlavní. Systém postavený na sociálním populismu a nesmyslných slibech typu “zdaníme více bohaté a zároveň podpoříme růst”, NEFUNGUJE.

Celý článek →

Past jménem stát: dotace a zisky firmám, rizika a přidružené náklady veřejným rozpočtům (občanům, plátcům, spotřebitelům – nám!)

Některé byznysy a druhy podnikání generují obrovské budoucí náklady na léčbu spotřebitelů a konzumentů (exhalace, cukr, tuk, sůl, hazard). Ty se ale neplatí ze zisku jejich výrobců, nýbrž z veřejných rozpočtů, ze kterých těm výrobcům zpravidla ještě plynou různé dotace, slevy na dani a další podpory (často pod rouškou nějaké „sociální pravdy“, například tvorby pracovních míst). Je to jen náhoda, nebo je prostě dnes hlavní rolí států a politiků hlídat vybraným byznysmenům jejich podnikání a občas ho „zalít či přihnojit“ nějakou tou dotací, grantem, úlevou, pobídkou či odpuštěným penále? A možná jsou někteří politici prostě tak neschopní a odtržení od reality, že se už nevyplatí si je vůbec najímat, a tak si oligarchové občas “odskočí od plotny” si ty dotace ohlídat sami. Jistě bláznivá a nesmyslná představa, co říkáte?

Celý článek →

Lokální ekonomika a přímá demokracie: Neptej se, co má pro tebe Česko udělat, ptej se, co můžeš udělat ty pro svoje svoje děti a vnuky

Řada lidí se na nás obrací s dotazem: „jak mám asi vyžít ze svého platu“ nebo „a kdo se o mě a mé potřeby postará, když pozbydu slíbených státních jistot?“ Odpovídáme: za a) stát není vůbec žádná jistota, až v něm nebudou peníze, žádné peníze prostě nedostanete – ve státě totiž nemáte právo reklamace. Za b) kdo pracuje a chce se o sebe starat, ten se bude mít výrazně lépe. A za c) žít z cizích peněz jen proto, že to stát umožňuje a ti, co to platí, se nemohou bránit, je svinstvo a hanba, ne sociální pokrok. A ti, které okrádáme, jestliže žádáme víc bez toho, abychom se víc přičinili, jsou naše vlastní děti a vnuci, protože sociální inženýrství a zadlužování zaplatí nakonec oni…

Celý článek →

Co má společného projekt měny EURO s českou privatizací? Kupodivu mnohé a veselé to není…

Možná byste neřekli, že projekt společné měny EURO má něco společného s naší privatizací, ale společného mají bohužel velmi mnoho. Jak správně píše ve Financial Times ekonom Joseph Stiglitz, držitel Nobelovy ceny za ekonomii, „“Evropští politici udělali velkou chybu v tom, že se společnou měnou nevytvořili také orgány a pravidla, které by ji regulovaly,“

Celý článek →