Dokud polovina českých voličů nebude rozumět rozdílu mezi volbami a zasíláním sms do Superstar či Týtý, nemáme šanci žít ve svobodné a prosperující zemi.

Rubrika "Zahraniční"

73 Články

Warning voice from Czech republic – 5 hidden dangers of Social States in Europe (in reaction to Michael Moore´s new film) based on real-life experience

In order to stay balanced with all the information – as considering any fact from just one side can easily become propaganda instead of unbiased information – there are 5 hidden dangers of Welfare Social States we have in Europe explained by a human being with real experience with socialism (before 1989) and real experience with all the dangers brought by current versions of so called Social (welfare) states. Important: any good idea might become a tyranny if we are not able to see “both sides of the story.” So here you are potential dark sides and negative consequences of existing Social States in EU (as positives were mentioned by Michael Moore many times and he did a good job that way – I would be happy to live in States he describes in his movies too, but things are not that simply how they look like).

Celý článek →

Občané, nebo (upgradeovaní) otroci?

Když se ještě nedávno provozovalo legální systémové otrokářství, vůbec to nebyl tak dobrý byznys, jak by se mohlo zdát z učebnic dějepisu. Otrokářství totiž mělo a vždy má obrovské skryté náklady: musíte si otroka koupit, pak ho někde ubytovat, šatit, živit, poskytnout mu nějakou zdravotní péči nebo si koupit nového, když ten nemocný umře. Platíte dost drahé spolehlivé lidi (managery), kteří budou ty (pracující) otroky hlídat. A když máte smůlu a je blbej rok, celou úrodu bavlny či jiného zemědělského produktu Vám zničí příroda, kterou neovládáte. Co je podstatné: otrok nikdy nedělá práci s vysokou přidanou hodnotou, protože to jednak většinou neumí, ale hlavně byste mu takovou práci nejspíš ani nesvěřili. Přece jen je to “třídní nepřítel” a má důvod Vás nenávidět. Otroci prostě okopávají zeleninu, balí ji do krabic a přepravek a pak ji šoupnou do kamionu. Co je zásadní pro obchodní model otrokářství: otrok sice nedostává žádnou mzdu nebo mzdu jen zanedbatelnou, ale žádná úspora či dokonce výhoda pro otrokáře to není. Jak je to možné? Jednoduše: otrok má nulovou motivaci pracovat dobře nebo hodně, čemuž odpovídá produktivita jeho práce. Nemá víru ani naději na změnu, a tak dělá z principu práci s malou přidanou hodnotou a ještě s dost velkou nechutí, dokonce možná sabotuje (viz gulagy, koncentráky nebo nucené práce). A jak to souvisí s dnešní iluzí demokracie a kapitalismu? No, možná se budete divit…

Celý článek →

Kdybys nebyl hlupákem, nestal by ses občanem aneb známe tyhle věci, jak se dát upéct v peci (sociálního státu)?

Drtivá většina z nás zná legendární hlášky z Mrazíka: “Kdybys nebyl hlupákem, nestal by ses medvědem” nebo “neznám tyhle věci, jak se dát upéct v peci.” S nostalgickým povzdechem bych přidal, že mě – při hledání svobody, spravedlnosti a práva v našem současném státě i globální diktatuře přerozdělování – chybí i tato: “Kde může Nastěnka (svoboda) být? Jak já ji mohu zachránit? Mluv, babo (nebo Babiši?)!” Ale teď vážně: dlouho jsem si myslel, že lidé jasné důkazy organizovaného zločinu propojení politiky s byznysem lidé vidí, ale ignorují, protože by mohli ztratit své iluze například o důchodu, sociálních dávkách nebo svém bezpečí. Stát mimochodem neposkytuje ani jedno z toho, vždyť se podívejte kolem sebe. Je ale také možné, že řada loajálních slepců a “občanů” si zločinnost současného státu vůbec neuvědomuje, opravdu státu věří a jako ovce sedá na lopatu organizované spolupráce mezi “ježibabou a loupežníky” (politiky a byznysmeny). Tak pokud by to tak bylo, pojďme se zkusit podívat na samy základy toho megalitického podvodu jménem demokracie, ačkoli hezký pohled to nebude…

Celý článek →

Globalizace končí a přichází další část evoluce. Jaká bude?

Kdybych mohl vyslovit přání, co by mělo přijít po době řízené globální přerozdělokracie, měla by to být lokální a sdílená ekonomika v prostředí přímé a decentralizované demokracie. Ekonomický a politický systém jsou – ať chceme nebo ne – vždy do jisté míry spojité nádoby. Zastupitelská demokracie se zvrhla v obchodní model a nevyhnutelně směřuje na smetiště dějin stejně jako ekonomická globalizace, o tom dnes už není sporu. Otázka zní, co přijde teď. Přesněji řečeno: zda produktivní, aktivní, pracovití a odpovědní lidé vyhrají svůj hluboce nedobrovolný a především nevyžádaný boj proti sociálně-populistickým konceptům států. Států, které neproduktivním, neaktivním, nezodpovědným, nepracovitým lidem a politikům napojeným na organizovaný zločin a dotační byznys (což je totéž) dávají beztrestnou možnost žít pohodlně z peněz jiných lidí prostřednictvím tzv. státem monopolně organizované sociální solidarity, dotační politiky a přerozdělování veřejných rozpočtů bez veřejné kontroly…

Celý článek →

Zánik svobody jednotlivce znamená zánik naší civilizace – dojde nám to ještě včas?

Pod přívalem frází, korupce a znechucení z politiky se ztrácí samy základy naší civilizace. Té civilizace, která přinesla v posledních stovkách let světu největší vědecko-technický pokrok v dějinách, ale samozřejmě i hrůzy kolonizace, válek (horkých i studených) a demokracie jako geniálního krytí (často) nezřízené obchodní a finanční chamtivosti, to si nezastírejme. Nicméně dnes (a bohužel bez jakékoli nadsázky) přichází okamžik rozhodování, zda tahle civilizace buď přežije, nebo zmizí v propadlišti dějin jako jiná velká impéria minulosti. A to, co o tom rozhodne, nebude žádná migrace, ekonomický růst (nebo propad), byrokracie EU nebo islámský terorismus. Bude to postoj, který zaujmeme k něčemu, co nás činilo a stále ještě činí vyjímečnou kulturou, i když s mnoha chybami. Postoj a respekt ke svobodě jednotlivce a jejímu (přirozeně) neustálému hledání jako základní hodnotě námi stvořeného světa. Stanou se státy a lokální i mezinárodní instituce v rámci globálního finančního systému novou tyranií nebo zvítězí zdravý rozum, svoboda a fakt, že teď přišel čas decentralizace, čas odstranění nesmyslného a (ekonomiku, morálku i přírodu) devastujícího přerozdělování? Naše technologická vyspělost by měla skutečně sloužit všem lidem, nikoli jen hrstce “exportérů demokracie” kamkoli, kde se “objeví ropa” a instituce, státy a zákony by neměly legitimizovat s přerozdělováním související zločiny, ale naopak uvolnit smyčku, na které visí osud nejen naší lidské svobody, ale celé naší kultury…

Celý článek →

Občané, nebo (upgradeovaní) otroci?

Když se ještě nedávno provozovalo legální systémové otrokářství, vůbec to nebyl tak dobrý byznys, jak by se mohlo zdát z učebnic dějepisu. Otrokářství totiž mělo a vždy má obrovské skryté náklady: musíte si otroka koupit, pak ho někde ubytovat, šatit, živit, poskytnout mu nějakou zdravotní péči nebo si koupit nového, když ten nemocný umře. Platíte dost drahé spolehlivé lidi, kteří budou ty otroky hlídat (managery). A když máte smůlu a je blbej rok, celou úrodu bavlny či jiného zemědělského produktu Vám zničí příroda, kterou neovládáte. Co je podstatné: otrok nikdy nedělá práci s vysokou přidanou hodnotou, protože to jednak většinou neumí, ale hlavně byste mu takovou práci nejspíš ani nesvěřili. Přece jen je to “třídní nepřítel” a má důvod Vás nenávidět. Otroci prostě okopávají zeleninu, balí ji do krabic a přepravek a pak ji šoupnou do kamionu. Co je zásadní pro obchodní model otrokářství: otrok sice nedostává žádnou mzdu nebo mzdu jen zanedbatelnou, ale žádná úspora či dokonce výhoda pro otrokáře to není. Jak je to možné? Jednoduše: otrok má nulovou motivaci pracovat dobře nebo hodně, čemuž odpovídá produktivita jeho práce. Nemá víru ani naději na změnu, a tak dělá z principu práci s malou přidanou hodnotou a ještě s dost velkou nechutí, dokonce možná sabotuje (viz Gulagy). A jak to souvisí s dnešní iluzí demokracie a kapitalismu? No, možná se budete divit…

Celý článek →

Deratizace státu? Odluka politiků od rozdělování veřejných rozpočtů jako kdysi odluka státu od církve

Největší problém naší doby (sociálních států) je paradoxně úplně jednoduchý: že se politika spojila s byznysem a velmi často i organizovaným zločinem, jakoby se nechumelilo. Demokracie ani sociální spravedlnost ale nespočívá v přerozdělování stamiliard do předem připravených kapes lobbistů, rezidentů a jiných zločinců. Spočívá naopak ve svobodě, dobrovolnosti a zodpovědnosti člověka za život svůj a život svých blízkých, které si sám jako blízké vybral či je jako blízké cítí. Spočívá v odvaze nedelegovat své svědomí nebo slabost na stát, který pak za Vás udělá špinavou práci a sežene Vám peníze od někoho, kdo je poctivě vydělal. Politici v žádném případě nemají a nesmějí pracovat s žádnými cizími financemi, jinak se z takové (k zblitípolitiky) – pro její brutální korupční potenciál – okamžitě stane nemilosrdný a bezcitný obchodní model přelévání peněz v zájmu “veřejného blaha, sociální solidarity nebo nějaké třídy či rasy…”

Celý článek →

Je libo pozitiva a sociální jistoty? K službám, jen si to tady “podškrábněte” a o zbytek se už postaráme, žádný problém…

Každý průměrný manipulátor ví, že když chcete člověka zmanipulovat k nějaké víře či určitému vzorci chování, stačí, když ho odříznete od příčin a důsledků jeho jednání. Ocitne se v blaženém vzduchoprázdnu, kde shůry zní vždy líbezný hlásek, kterému rád – a koneckonců ani nemá jinou možnost, protože ten hlásek se stane jeho realitou – uvěří. Ke každé příčině současného stavu stačí říct: neboj, za to ty nemůžeš, za to může ten (či onen) zlý někdo či něco. Třeba zadlužení státu? Ne, ty jsi hodnej, ty jsi svým dětem budoucnost neprožral, to podnikatelé a živnostníci, ti platí malé daně a odvody! A ke každému budoucímu důsledku téhle státem organizované slepoty a alibismu stačí říct: hele, úpis a brk, to je náhodička – normálně to tady podškrábni krví, hoď do urny lístek populisty nebo socialisty a nemusíš se starat, kde se vezmou peníze na tvoje dávky, dotace nebo příspěvky. A nezapomeň: práce osvobozuje, a my ti tu práci rádi dáme!

Celý článek →

Lidi, tak prý jsme bezcitná a nesolidární chátra – no tak ještě že máme stát, který nás k té solidaritě donutí, ne?

A obchodní model jménem stát pravil takto: “Abychom v tom měli jasno, jste pěkně sobecká svoloč a potřebujete mě, Stát, abych Vás k solidaritě donutil. Proč? Protože kdybych nad vámi nestál s bičem, nechali byste určitě chcípat postižené děti a staré lidi v kanálech a žili byste na stromech. Jo, sice projevujete den za dnem solidaritu, ke které Vás nikdo nenutí, například vůči postiženým povodněmi, požáry, sesuvy půdy nebo tsunami, vůči postiženým lidem všech věků a ras, přispíváte na obědy pro děti z nemajetných rodin stejně jako na boj se všemi druhy rakoviny a dalšími nemocemi co jich jen je a posíláte humanitární pomoc do Afriky a bůhvíkam všude, ale přesto si pamatujte – naučte se pamatovat, odmalička! – že jste banda slabochů, lenochů a sobců. A že očividně solidární jste a to dokonce ze samé podstaty lidství? No to možná jste, ale když Vám to dojde, tak by Vám také mohlo dojít, že mě vlastně k ničemu nepotřebujete! A co já pak řeknu těm, co z Vašich daní a povinných odvodů dostávají nezasloužené sociální dávky a hlavně dotace, granty, daňové úlevy, investiční pobídky? Z čeho bychom asi tak platili ty desetitisíce úředníků a státních zaměstnanců, co Vás mají hlídat, předražené státní zakázky a průšvihy typu tunel Blanka nebo OKD? A vůbec – ničemu nerozumíte a buďte rádi, že se o Vás vůbec starám!“

Celý článek →

Z hlediska vyššího principu mravního náš stát nefunguje – proč máme tedy fungovat my, lidé, “zakletí” do svých povinných rolí občanů, voličů a plátců?

Zapomněli jsme používat oči a selský rozum a vyměnili svou pracovitost, poctivost, sebeúctu i odpovědnost k sobě i příštím generacím za pár iracionálních iluzí. Stát si kdysi zřizovali občané, aby hájil jejich práva. Mnoho lidí tomu dodnes dokonce ještě stále věří navzdory všem důkazům o skutečném stavu našeho státu. Důkazům o tom, že stát se stal pouhým obchodním modelem s cílem na lidech vydělávat, ne je chránit. Ano, je to tak – dnes si stát nezřizují občané, nýbrž pár vychytralých byznysmenů a politiků, kteří si z toho udělali dobré bydlo. Když odvádíte 60-90% ze svého příjmu formou daní, povinných dávek a odvodů a nedostanete adekvátní službu státu aniž máte právo to reklamovat nebo z takového systému vystoupit a přestat se nechat okrádat, je to přece podvod. Je to obchodní model typu šmejdi na prezentančních akcích, co nabídnou oběd zdarma, aby Vám pak prodali bezcennou tretku za desítky tisíc. Jak vlastně vypadají ty služby, které nám stát (často zdánlivě nebo na dluh) poskytuje výměnou za největší daně a poplatky v dějinách moderního světa? Jsou to aspoň ty bezcenné tretky? Pojďte si počíst, máte-li 5 minut a odvahu otevřít oči…

Celý článek →