Dokud polovina českých voličů nebude rozumět rozdílu mezi volbami a zasíláním sms do Superstar či Týtý, nemáme šanci žít ve svobodné a prosperující zemi.

Rubrika "Zahraniční"

64 Články

Z hlediska vyššího principu mravního náš stát nefunguje – proč máme tedy fungovat my, lidé, “zakletí” do svých povinných rolí občanů, voličů a plátců?

Zapomněli jsme používat oči a selský rozum a vyměnili svou pracovitost, poctivost, sebeúctu i odpovědnost k sobě i příštím generacím za pár iracionálních iluzí. Stát si kdysi zřizovali občané, aby hájil jejich práva. Mnoho lidí tomu dodnes dokonce ještě stále věří navzdory všem důkazům o skutečném stavu našeho státu. Důkazům o tom, že stát se stal pouhým obchodním modelem s cílem na lidech vydělávat, ne je chránit. Ano, je to tak – dnes si stát nezřizují občané, nýbrž pár vychytralých byznysmenů a politiků, kteří si z toho udělali dobré bydlo. Když odvádíte 60-90% ze svého příjmu formou daní, povinných dávek a odvodů a nedostanete adekvátní službu státu aniž máte právo to reklamovat nebo z takového systému vystoupit a přestat se nechat okrádat, je to přece podvod. Je to obchodní model typu šmejdi na prezentančních akcích, co nabídnou oběd zdarma, aby Vám pak prodali bezcennou tretku za desítky tisíc. Jak vlastně vypadají ty služby, které nám stát (často zdánlivě nebo na dluh) poskytuje výměnou za největší daně a poplatky v dějinách moderního světa? Jsou to aspoň ty bezcenné tretky? Pojďte si počíst, máte-li 5 minut a odvahu otevřít oči…

Celý článek →

Jaká bude naše budoucnost po „smrti“ globálního konceptu „sociálně-demokratického“ přerozdělování?

Celou dobu, co je lidstvo lidstvem, se snaží najít nějaký správný kompromis v soužití různých lidí, kultur, národů a civilizací. Určité skupiny lidí se na to vždy snaží jít tak, že má existovat jedna ideologie a jeden vzorec „správného“ chování pro každého jednotlivce s cílem, aby se ve výsledku všichni chovali stejně. A aby ideálně i stejně mysleli, protože pak se jejich chování a myšlení dá – masově – předvídat. Globální demokracie dneška má jediný cíl: vytvořit on-line celosvětovou “superkomunitu” lidí, kteří budou vyznávat stejné “demokratické” hodnoty typu bezcenné a na tuny tištěné peníze. Apoštolové demokracie dokládají demokratičnost toho plánu tím, že to má být “konečně svobodné zřízení pro každého bez ohledu barvy pleti, náboženství, věku, pohlaví, vzdělání, původu, místa kde žijete apod.” Ano, to je čistá doktrína komunismu jinými slovy, nemýlíte se. Nedivme se: byznysmenům, žijícím z našich přerozdělených peněz – protože žádný velký byznys dnes už neexistuje a neoperuje bez podpory státu nebo mezinárodních institucí – jde ve skutečnosti jen o naše peníze, je to jediný smysl existence dnešního systému. Co je podstatné pro nás, lidi, víme-li, že dnešní ideologie globální demokracie a iluzorní sociální stát skončí po zásluze na smetišti dějin jako ostatní ideologický „šrot“ v historii? Podle mého názoru to, co přijde. Tedy jaká bude – nebo by mohla být – naše budoucnost…

Celý článek →

Katastrofální důsledky přerozdělování, které (zatím) nevidíme, ale měli bychom rychle otevřít oči

Dnešní systém tzv. demokracie – jakkoli drasticky to bude znít všem, kdo doteď žili v čisté víře ve stát jako entitu, která se o ně postará lépe než by to udělali oni sami – je pouhé státem organizované násilí. Zločin, páchaný na statisících lidí každý den, v přímém přenosu. A víte proč může být zločin, páchaný na 90% lidí ve jménu “demokracie” či “sociálního státu”, v našem světě legitimní, legální a dokonce výdělečný? Protože sociální solidaritou a “péčí o občana” se ospravedlňuje a legitimizuje celý systém megalitického přerozdělování dnešní doby. Ano – sociální přerozdělování dělá jen „ksicht“ a odklání pozornost od jiného, mnohem většího přerozdělování, v němž už jde o mnohem víc než o pár dávek v hmotné nouzi, falešnou neschopenku či valorizaci důchodů. Jde tu o granty, dotace, daňové úlevy v řádech stovek miliard. Jde například o podporu biopaliv a obnovitelných zdrojů – kdo myslíte, že to celé nakonec zaplatí? Ale jde také o sanaci škod soukromých firem z veřejných prostředků jako při krizi z roku 2008. O umělou zaměstnanost, která má přinést další voliče tím, že dostanou (povětšinou zbytečnou nebo produktivní lidi kontrolující) práci typu KH nebo EET. Jde o přesouvání výroby různě po světě, o vypalování pralesů, o dětskou otrockou práci, o rozdělování humanitární pomoci a o války nejen za levnou ropu. Tohle doslova peklo na Zemi je možné jen proto, že pár lidí dává ďáblu jménem stát (řízenému politiky) do ruky bianco šek na svou duši, má pocit jak úžasně je to výhodné a je jim úplně jedno, že za pár špinavých (a možná doslova krvavých) zlaťáků s sebou do pekla stáhnou svoje děti, vnuky, přátele, kolegy i lidi, kteří měli jen tu smůlu, že se narodili do stejného státu…

Celý článek →

Vision of the future

Uber is the world largest taxi-providing company, but owns no vehicles. Facebook is the world´s most popular media owner, but creates no content. Airbnb is the world´s largest accommodation provider, owns no real estate. What should be the state then per this formula? An app! App with minimum officers taking care about functionality, not the content. The content should be created and delivered by people. Direct democracy without senseless limits, middlemen and corruption – this is our future.

Celý článek →

I have a dream: people will wake up and change the false game called State into fair, righteous and freedom respecting establishment

A friend of mine told me: “Comparing this dream of yours with a dream of Martin Luther King might look a bit arrogant or insolent to some people who would read it”. I told him back: “We must start looking how the things really are, not what they seem or pretend to be.” The truth is we are not in a different situation than King when he had his speech. The burden of racial segregation has not been less burdensome than today´s creating unfair public debt paid by our kids in the future (created in the name of perverse social state). The burden of racial segregation has not been less burdensome than today the largest Taxation in the whole history of the mankind and its theft via public budgets redistribution to certain private pockets. And I am sure our anger – when loosing more and more of our basic human (not just financial) rights – can not be and is not less intensive than the anger of Giordano Bruno, Jan Hus, Jeronym of Prague and mentioned Martin Luther King…

Celý článek →

Já mám sen: že se jednou lidé probudí a změní falešnou hru (o jejich peníze) jménem stát ve skutečně férové, spravedlivé a svobodné zřízení

Můj kamarád mi řekl, že přirovnat svůj sen k snu Martina Luthera Kinga je přehnané a lidé to odsoudí jako aroganci nebo drzost. Řekl jsem mu: “Musí nám konečně přestat jít o to jak věci vypadají navenek, ale jaké opravdu jsou.” Je realitou, že dnes nejsme v jiné situaci, než když King pronášel svůj projev. Tíha rasové segregace tehdy nebyla méně tíživá, než je dnes nespravedlivé zadlužování příštích generací ve jménu zvráceného sociálního státu, jehož takzvaná “sociálnost” se projevuje nekompromisní lhostejností k osudu příštích generací. Tíha rasové segregace tehdy nebyla méně tíživá, než je dnes největší zdanění v dějinách a největší přelévání těchto prostředků do soukromých kapes všude po světě formou přerozdělování veřejných rozpočtů. A náš vztek o ztrátu základních (zdaleka nejen ekonomických) práv není a nemůže být o nic menší, než byl vztek Giordana Bruna, Jana Husa, Jeronýma Pražského nebo třeba právě Martina Luthera Kinga…

Celý článek →

Diktatura přerozdělování (rozkrádání veřejných rozpočtů), aneb naše doba očima příštích generací

Když odhlédneme od běžných klišé, žijeme prokazatelně v diktatuře přerozdělování. Jsme na vrcholu technologického vývoje, ale naše daně a povinné odvody jsou suverénně nejvyšší v dějinách. Je to ten pokrok, o jakém lidstvo od věků snilo? Jestliže technologický, vědecký a znalostní pokrok neslouží ke zvýšení svobod, komfortu, vzdělání nebo kvality života většiny lidí, nýbrž naopak k jejich kontrole (KH, EET, úřady, média, školství, přerozdělování) a omezování jejich – dokonce základních – lidských a občanských práv a svobod, pak žijeme v diktatuře, v organizovaném zločinu. Ta diktatura má jméno přerozdělovací a jednou vejde do dějin jako další období temna, nad nímž budou lidé budoucnosti nechápavě kroutit hlavou stejně jako my dnes kroutíme hlavou nad fašismem, komunismem nebo středověkou inkvizicí…

Celý článek →

Pojď blíž, občane – já jsem stát a přišel jsem tě…

V pozoruhodné knize bývalého výkonného ředitele Světové banky Moisese Naíma jménem “Černá kniha globalizace” jsou dokonale popsány principy a příklady toho, jak organizovaný zločin prorostl a stále prorůstá do státní správy a politiky ve všech státech světa. Jak se dokonce mnohdy stal naprosto legálním prostě proto, že ovládl struktury států a jako legální se sám uzákonil (nepřipomíná nám to něco?). A také jak pochopil, že když si pořídí “krytí”, které bude vypadat jako důvěryhodná kulisa (politický, sociální, zdravotní, školský systém), může bezpracně získat peníze, které byly – do té doby – pro něj hůř dosažitelné: (poslední) soukromé peníze nás, obyčejných lidí. Jak vlastně funguje nadnárodní byznys dnes, když už Vám drogy mnohem spíše předepisuje přímo Váš lékař než dealer, když Váš bankéř je mnohem větší vekslák než ti co stávali přes Tuzexem a když největším byznysem světa už nejsou zbraně, obchod s lidmi nebo drogy, nýbrž masové přerozdělování (rozkrádání) veřejných rozpočtů?

Celý článek →

(Sociální) stát je pyramidová hra, kterou financují naše malé či ještě nenarozené děti a vnuci. Sorry jako, ale to není fér hra

Na začátku nechť promluví fakta: státní dluh ČR činí cca 1,61 bilionu Kč. Každý občan dluží cca 156 tisíc Kč (zdroj: aktuálně.cz, 10.2. 2017). Na straně druhé tentýž stát přerozděluje naprosto neuvěřitelných 42% našeho HDP (zdroj: Novinky.cz, v textu jsou níže odkazy). Podle posledních návrhů politiků (Sobotkovy aktuální návrhy) chce mašinerie státu ještě víc přerozdělovat a zadlužovat. Někteří lidé ještě státní důchody zažijí, moje generace (husákovy děti) už neuvidí nic a naše děti a vnuci pak doplatí ten zbytek, co my nestihneme. Jak to ale udělají bez kvalitního vzdělání, protože peníze na něj (a také na vědu a techniku, která by měla pomoci zajišťovat ekonomiku s vyšší produktivitou a přidanou hodnotou, na kvalitní zdravotní péči, kvalitní dálnice a tak dále) budou rozkradené, toť věru otázka ála Hamlet…

Celý článek →

Nároková společnost, aneb cesta do pekla na socialistický způsob

Socialisté a populisté všech typů lidem slibují “jistoty” a dávají jim – úmyslně – pocit, že mají na něco nárok bez toho, aby se o to jakkoli zasloužili. Vědí proč: nárok je návyková droga stejně jako gambling, sociální sítě, alkohol, nikotin a průmyslově vyráběný cukr. Taková “nároková společnost” je „toxická“, je vysoce návyková a především: brutálně deficitní. A jak známo, každý návyk má háček: vždy je vykoupen něčím co musíte udělat, abyste “splnili podmínky nároku”: udat souseda, volit za koblihu, zvednout ruku pro smrt Milady Horákové. A stejně jako při každé závislosti se smyčka podmínek pro udělení nároku stupňuje: ano, máš nárok, ale musíš ještě udělat tohle (udat dalšího souseda, znova volit za koblihu), a pak už to – konečně – bude dobrý. Cesta do pekel chudoby a poroby je umetena…

Celý článek →