Dokud polovina českých voličů nebude rozumět rozdílu mezi volbami a zasíláním sms do Superstar či Týtý, nemáme šanci žít ve svobodné a prosperující zemi.

Rubrika "Zahraniční"

61 Články

Vision of the future

Uber is the world largest taxi-providing company, but owns no vehicles. Facebook is the world´s most popular media owner, but creates no content. Airbnb is the world´s largest accommodation provider, owns no real estate. What should be the state then per this formula? An app! App with minimum officers taking care about functionality, not the content. The content should be created and delivered by people. Direct democracy without senseless limits, middlemen and corruption – this is our future.

Celý článek →

I have a dream: people will wake up and change the false game called State into fair, righteous and freedom respecting establishment

A friend of mine told me: “Comparing this dream of yours with a dream of Martin Luther King might look a bit arrogant or insolent to some people who would read it”. I told him back: “We must start looking how the things really are, not what they seem or pretend to be.” The truth is we are not in a different situation than King when he had his speech. The burden of racial segregation has not been less burdensome than today´s creating unfair public debt paid by our kids in the future (created in the name of perverse social state). The burden of racial segregation has not been less burdensome than today the largest Taxation in the whole history of the mankind and its theft via public budgets redistribution to certain private pockets. And I am sure our anger – when loosing more and more of our basic human (not just financial) rights – can not be and is not less intensive than the anger of Giordano Bruno, Jan Hus, Jeronym of Prague and mentioned Martin Luther King…

Celý článek →

Já mám sen: že se jednou lidé probudí a změní falešnou hru (o jejich peníze) jménem stát ve skutečně férové, spravedlivé a svobodné zřízení

Můj kamarád mi řekl, že přirovnat svůj sen k snu Martina Luthera Kinga je přehnané a lidé to odsoudí jako aroganci nebo drzost. Řekl jsem mu: “Musí nám konečně přestat jít o to jak věci vypadají navenek, ale jaké opravdu jsou.” Je realitou, že dnes nejsme v jiné situaci, než když King pronášel svůj projev. Tíha rasové segregace tehdy nebyla méně tíživá, než je dnes nespravedlivé zadlužování příštích generací ve jménu zvráceného sociálního státu, jehož takzvaná “sociálnost” se projevuje nekompromisní lhostejností k osudu příštích generací. Tíha rasové segregace tehdy nebyla méně tíživá, než je dnes největší zdanění v dějinách a největší přelévání těchto prostředků do soukromých kapes všude po světě formou přerozdělování veřejných rozpočtů. A náš vztek o ztrátu základních (zdaleka nejen ekonomických) práv není a nemůže být o nic menší, než byl vztek Giordana Bruna, Jana Husa, Jeronýma Pražského nebo třeba právě Martina Luthera Kinga…

Celý článek →

Diktatura přerozdělování (rozkrádání veřejných rozpočtů), aneb naše doba očima příštích generací

Když odhlédneme od běžných klišé, žijeme prokazatelně v diktatuře přerozdělování. Jsme na vrcholu technologického vývoje, ale naše daně a povinné odvody jsou suverénně nejvyšší v dějinách. Je to ten pokrok, o jakém lidstvo od věků snilo? Jestliže technologický, vědecký a znalostní pokrok neslouží ke zvýšení svobod, komfortu, vzdělání nebo kvality života většiny lidí, nýbrž naopak k jejich kontrole (KH, EET, úřady, média, školství, přerozdělování) a omezování jejich – dokonce základních – lidských a občanských práv a svobod, pak žijeme v diktatuře, v organizovaném zločinu. Ta diktatura má jméno přerozdělovací a jednou vejde do dějin jako další období temna, nad nímž budou lidé budoucnosti nechápavě kroutit hlavou stejně jako my dnes kroutíme hlavou nad fašismem, komunismem nebo středověkou inkvizicí…

Celý článek →

Pojď blíž, občane – já jsem stát a přišel jsem tě…

V pozoruhodné knize bývalého výkonného ředitele Světové banky Moisese Naíma jménem “Černá kniha globalizace” jsou dokonale popsány principy a příklady toho, jak organizovaný zločin prorostl a stále prorůstá do státní správy a politiky ve všech státech světa. Jak se dokonce mnohdy stal naprosto legálním prostě proto, že ovládl struktury států a jako legální se sám uzákonil (nepřipomíná nám to něco?). A také jak pochopil, že když si pořídí “krytí”, které bude vypadat jako důvěryhodná kulisa (politický, sociální, zdravotní, školský systém), může bezpracně získat peníze, které byly – do té doby – pro něj hůř dosažitelné: (poslední) soukromé peníze nás, obyčejných lidí. Jak vlastně funguje nadnárodní byznys dnes, když už Vám drogy mnohem spíše předepisuje přímo Váš lékař než dealer, když Váš bankéř je mnohem větší vekslák než ti co stávali přes Tuzexem a když největším byznysem světa už nejsou zbraně, obchod s lidmi nebo drogy, nýbrž masové přerozdělování (rozkrádání) veřejných rozpočtů?

Celý článek →

(Sociální) stát je pyramidová hra, kterou financují naše malé či ještě nenarozené děti a vnuci. Sorry jako, ale to není fér hra

Na začátku nechť promluví fakta: státní dluh ČR činí cca 1,61 bilionu Kč. Každý občan dluží cca 156 tisíc Kč (zdroj: aktuálně.cz, 10.2. 2017). Na straně druhé tentýž stát přerozděluje naprosto neuvěřitelných 42% našeho HDP (zdroj: Novinky.cz, v textu jsou níže odkazy). Podle posledních návrhů politiků (Sobotkovy aktuální návrhy) chce mašinerie státu ještě víc přerozdělovat a zadlužovat. Někteří lidé ještě státní důchody zažijí, moje generace (husákovy děti) už neuvidí nic a naše děti a vnuci pak doplatí ten zbytek, co my nestihneme. Jak to ale udělají bez kvalitního vzdělání, protože peníze na něj (a také na vědu a techniku, která by měla pomoci zajišťovat ekonomiku s vyšší produktivitou a přidanou hodnotou, na kvalitní zdravotní péči, kvalitní dálnice a tak dále) budou rozkradené, toť věru otázka ála Hamlet…

Celý článek →

Nároková společnost, aneb cesta do pekla na socialistický způsob

Socialisté a populisté všech typů lidem slibují “jistoty” a dávají jim – úmyslně – pocit, že mají na něco nárok bez toho, aby se o to jakkoli zasloužili. Vědí proč: nárok je návyková droga stejně jako gambling, sociální sítě, alkohol, nikotin a průmyslově vyráběný cukr. Taková “nároková společnost” je „toxická“, je vysoce návyková a především: brutálně deficitní. A jak známo, každý návyk má háček: vždy je vykoupen něčím co musíte udělat, abyste “splnili podmínky nároku”: udat souseda, volit za koblihu, zvednout ruku pro smrt Milady Horákové. A stejně jako při každé závislosti se smyčka podmínek pro udělení nároku stupňuje: ano, máš nárok, ale musíš ještě udělat tohle (udat dalšího souseda, znova volit za koblihu), a pak už to – konečně – bude dobrý. Cesta do pekel chudoby a poroby je umetena…

Celý článek →

Fair trade, Fair state: odstranění prostředníků a právo na “fér stát” pro všechny

Většina z Vás jistě zná koncept “Fair trade”, férového ochodu. Jde o to, že když například kupujete kávu, kupujete ji s jistotou, že většina zisku neputuje k prostředníkům, nýbrž skutečně doputuje k zemědělci, který onu potravinu, kávu či hovězí vypěstoval. Takový zemědělec pak nepotřebuje dotace, protože dostává “fér cenu” přímo od Vás. Jestliže nastavíme systém, kdy se nás co nejvíc dohodne na vytvoření kruhu – “Fér státu” – a ten zemědělec bude chtít něco od Vás výměnou (třeba bydlet na letním bytě, naučit anglicky dceru, jet společně na dovolenou, pivo z Vašeho minipivovaru, půjčit auto či peníze) rovněž za podmínky Fair trade, můžeme se vyhnout přerozdělování. Pomiňme teď, že světový koncept Fair trade je organizován institucemi, které nutně nemusí budit naši důvěru. Jde o myšlenku sdíleného prostředí, kde si lidé pomáhají napřímo, bez “kurately”, dohledu a kontroly zločinného státu, který nás přerozdělováním legálně okrádá. Ti, co (ať přímo nebo nepřímo) řídí státy a lokální i globální instituce, je řídí jednoduchou technologií: ze soukromých peněz udělat veřejné a ty (si) přerozdělit. Takže dokud ještě nějaké soukromé peníze máte, jste kořist. Je tedy otázka, jak to udělat, aby jejich ohaři “ztratili stopu”, protože kdykoli ji ztratí, vy získáváte svobodu…

Celý článek →

Když se stát změní v organizovaný zločin, je jediná obrana: STEXIT

Gándhí prý řekl: “Pokud stát opustí půdu práva, je občanská neposlušnost svatou povinností.” Pokud se stát stal organizovaným zločinem v rukou pár lidí a firem, kterým jde o naše peníze, máme právo se bránit. Žádné revoluce a revolty typu “Děkujeme odejděte” ale nemají smysl, jsou systémově předvídatelné a jejich důsledky jsou pro vládnoucí vrstvu snadno řešitelné (zejména výměnou “korýtek”). Je-li stát zločinným spiknutím s cílem nás (zdánlivě legálně podle zákona) okrást, pak se musíme stát pro jeho zákony a instituce “neviditelnými”, nebo alespoň “méně viditelnými”. A přelstít tak jejich pavučiny, chapadla, zákony a technologie, sloužící jedinému cíli: největšímu přerozdělování v dějinách.

Celý článek →

Czexit? Potřebujeme Stexit!

Stexit je právo občana na reklamaci služeb státu a vystoupení ze struktur povinných státních systémů (typu monopolní státem organizované sociální pojištění, zdravotní pojištění, systém daní apod.) za předpokladu, že stát neodvádí svou službu v dostatečné kvalitě či vůbec a pokud se stát dopouští na občanu jakéhokoli (ekonomického či jiného) násilí. To se nás totiž – na rozdíl od Czexitu – týká každý den. Přerozděluje se, krade se, lže se tu každý den a politika zastupitelské demokracie není způsobem, jak to změnit – ta je naopak nástrojem korupce a vlády skutečného, reálného zločinu páchaného na občanech.

Celý článek →