Dokud polovina českých voličů nebude rozumět rozdílu mezi volbami a zasíláním sms do Superstar či Týtý, nemáme šanci žít ve svobodné a prosperující zemi.

Rubrika "Zahraniční"

66 Články

Je libo pozitiva a sociální jistoty? K službám, jen si to tady “podškrábněte” a o zbytek se už postaráme, žádný problém…

Každý průměrný manipulátor ví, že když chcete člověka zmanipulovat k nějaké víře či určitému vzorci chování, stačí, když ho odříznete od příčin a důsledků jeho jednání. Ocitne se v blaženém vzduchoprázdnu, kde shůry zní vždy líbezný hlásek, kterému rád – a koneckonců ani nemá jinou možnost, protože ten hlásek se stane jeho realitou – uvěří. Ke každé příčině současného stavu stačí říct: neboj, za to ty nemůžeš, za to může ten (či onen) zlý někdo či něco. Třeba zadlužení státu? Ne, ty jsi hodnej, ty jsi svým dětem budoucnost neprožral, to podnikatelé a živnostníci, ti platí malé daně a odvody! A ke každému budoucímu důsledku téhle státem organizované slepoty a alibismu stačí říct: hele, úpis a brk, to je náhodička – normálně to tady podškrábni krví, hoď do urny lístek populisty nebo socialisty a nemusíš se starat, kde se vezmou peníze na tvoje dávky, dotace nebo příspěvky. A nezapomeň: práce osvobozuje, a my ti tu práci rádi dáme!

Celý článek →

Lidi, tak prý jsme bezcitná a nesolidární chátra – no tak ještě že máme stát, který nás k té solidaritě donutí, ne?

A obchodní model jménem stát pravil takto: “Abychom v tom měli jasno, jste pěkně sobecká svoloč a potřebujete mě, Stát, abych Vás k solidaritě donutil. Proč? Protože kdybych nad vámi nestál s bičem, nechali byste určitě chcípat postižené děti a staré lidi v kanálech a žili byste na stromech. Jo, sice projevujete den za dnem solidaritu, ke které Vás nikdo nenutí, například vůči postiženým povodněmi, požáry, sesuvy půdy nebo tsunami, vůči postiženým lidem všech věků a ras, přispíváte na obědy pro děti z nemajetných rodin stejně jako na boj se všemi druhy rakoviny a dalšími nemocemi co jich jen je a posíláte humanitární pomoc do Afriky a bůhvíkam všude, ale přesto si pamatujte – naučte se pamatovat, odmalička! – že jste banda slabochů, lenochů a sobců. A že očividně solidární jste a to dokonce ze samé podstaty lidství? No to možná jste, ale když Vám to dojde, tak by Vám také mohlo dojít, že mě vlastně k ničemu nepotřebujete! A co já pak řeknu těm, co z Vašich daní a povinných odvodů dostávají nezasloužené sociální dávky a hlavně dotace, granty, daňové úlevy, investiční pobídky? Z čeho bychom asi tak platili ty desetitisíce úředníků a státních zaměstnanců, co Vás mají hlídat, předražené státní zakázky a průšvihy typu tunel Blanka nebo OKD? A vůbec – ničemu nerozumíte a buďte rádi, že se o Vás vůbec starám!“

Celý článek →

Z hlediska vyššího principu mravního náš stát nefunguje – proč máme tedy fungovat my, lidé, “zakletí” do svých povinných rolí občanů, voličů a plátců?

Zapomněli jsme používat oči a selský rozum a vyměnili svou pracovitost, poctivost, sebeúctu i odpovědnost k sobě i příštím generacím za pár iracionálních iluzí. Stát si kdysi zřizovali občané, aby hájil jejich práva. Mnoho lidí tomu dodnes dokonce ještě stále věří navzdory všem důkazům o skutečném stavu našeho státu. Důkazům o tom, že stát se stal pouhým obchodním modelem s cílem na lidech vydělávat, ne je chránit. Ano, je to tak – dnes si stát nezřizují občané, nýbrž pár vychytralých byznysmenů a politiků, kteří si z toho udělali dobré bydlo. Když odvádíte 60-90% ze svého příjmu formou daní, povinných dávek a odvodů a nedostanete adekvátní službu státu aniž máte právo to reklamovat nebo z takového systému vystoupit a přestat se nechat okrádat, je to přece podvod. Je to obchodní model typu šmejdi na prezentančních akcích, co nabídnou oběd zdarma, aby Vám pak prodali bezcennou tretku za desítky tisíc. Jak vlastně vypadají ty služby, které nám stát (často zdánlivě nebo na dluh) poskytuje výměnou za největší daně a poplatky v dějinách moderního světa? Jsou to aspoň ty bezcenné tretky? Pojďte si počíst, máte-li 5 minut a odvahu otevřít oči…

Celý článek →

Jaká bude naše budoucnost po „smrti“ globálního konceptu „sociálně-demokratického“ přerozdělování?

Celou dobu, co je lidstvo lidstvem, se snaží najít nějaký správný kompromis v soužití různých lidí, kultur, národů a civilizací. Určité skupiny lidí se na to vždy snaží jít tak, že má existovat jedna ideologie a jeden vzorec „správného“ chování pro každého jednotlivce s cílem, aby se ve výsledku všichni chovali stejně. A aby ideálně i stejně mysleli, protože pak se jejich chování a myšlení dá – masově – předvídat. Globální demokracie dneška má jediný cíl: vytvořit on-line celosvětovou “superkomunitu” lidí, kteří budou vyznávat stejné “demokratické” hodnoty typu bezcenné a na tuny tištěné peníze. Apoštolové demokracie dokládají demokratičnost toho plánu tím, že to má být “konečně svobodné zřízení pro každého bez ohledu barvy pleti, náboženství, věku, pohlaví, vzdělání, původu, místa kde žijete apod.” Ano, to je čistá doktrína komunismu jinými slovy, nemýlíte se. Nedivme se: byznysmenům, žijícím z našich přerozdělených peněz – protože žádný velký byznys dnes už neexistuje a neoperuje bez podpory státu nebo mezinárodních institucí – jde ve skutečnosti jen o naše peníze, je to jediný smysl existence dnešního systému. Co je podstatné pro nás, lidi, víme-li, že dnešní ideologie globální demokracie a iluzorní sociální stát skončí po zásluze na smetišti dějin jako ostatní ideologický „šrot“ v historii? Podle mého názoru to, co přijde. Tedy jaká bude – nebo by mohla být – naše budoucnost…

Celý článek →

Katastrofální důsledky přerozdělování, které (zatím) nevidíme, ale měli bychom rychle otevřít oči

Dnešní systém tzv. demokracie – jakkoli drasticky to bude znít všem, kdo doteď žili v čisté víře ve stát jako entitu, která se o ně postará lépe než by to udělali oni sami – je pouhé státem organizované násilí. Zločin, páchaný na statisících lidí každý den, v přímém přenosu. A víte proč může být zločin, páchaný na 90% lidí ve jménu “demokracie” či “sociálního státu”, v našem světě legitimní, legální a dokonce výdělečný? Protože sociální solidaritou a “péčí o občana” se ospravedlňuje a legitimizuje celý systém megalitického přerozdělování dnešní doby. Ano – sociální přerozdělování dělá jen „ksicht“ a odklání pozornost od jiného, mnohem většího přerozdělování, v němž už jde o mnohem víc než o pár dávek v hmotné nouzi, falešnou neschopenku či valorizaci důchodů. Jde tu o granty, dotace, daňové úlevy v řádech stovek miliard. Jde například o podporu biopaliv a obnovitelných zdrojů – kdo myslíte, že to celé nakonec zaplatí? Ale jde také o sanaci škod soukromých firem z veřejných prostředků jako při krizi z roku 2008. O umělou zaměstnanost, která má přinést další voliče tím, že dostanou (povětšinou zbytečnou nebo produktivní lidi kontrolující) práci typu KH nebo EET. Jde o přesouvání výroby různě po světě, o vypalování pralesů, o dětskou otrockou práci, o rozdělování humanitární pomoci a o války nejen za levnou ropu. Tohle doslova peklo na Zemi je možné jen proto, že pár lidí dává ďáblu jménem stát (řízenému politiky) do ruky bianco šek na svou duši, má pocit jak úžasně je to výhodné a je jim úplně jedno, že za pár špinavých (a možná doslova krvavých) zlaťáků s sebou do pekla stáhnou svoje děti, vnuky, přátele, kolegy i lidi, kteří měli jen tu smůlu, že se narodili do stejného státu…

Celý článek →

Vision of the future

Uber is the world largest taxi-providing company, but owns no vehicles. Facebook is the world´s most popular media owner, but creates no content. Airbnb is the world´s largest accommodation provider, owns no real estate. What should be the state then per this formula? An app! App with minimum officers taking care about functionality, not the content. The content should be created and delivered by people. Direct democracy without senseless limits, middlemen and corruption – this is our future.

Celý článek →

I have a dream: people will wake up and change the false game called State into fair, righteous and freedom respecting establishment

A friend of mine told me: “Comparing this dream of yours with a dream of Martin Luther King might look a bit arrogant or insolent to some people who would read it”. I told him back: “We must start looking how the things really are, not what they seem or pretend to be.” The truth is we are not in a different situation than King when he had his speech. The burden of racial segregation has not been less burdensome than today´s creating unfair public debt paid by our kids in the future (created in the name of perverse social state). The burden of racial segregation has not been less burdensome than today the largest Taxation in the whole history of the mankind and its theft via public budgets redistribution to certain private pockets. And I am sure our anger – when loosing more and more of our basic human (not just financial) rights – can not be and is not less intensive than the anger of Giordano Bruno, Jan Hus, Jeronym of Prague and mentioned Martin Luther King…

Celý článek →

Já mám sen: že se jednou lidé probudí a změní falešnou hru (o jejich peníze) jménem stát ve skutečně férové, spravedlivé a svobodné zřízení

Můj kamarád mi řekl, že přirovnat svůj sen k snu Martina Luthera Kinga je přehnané a lidé to odsoudí jako aroganci nebo drzost. Řekl jsem mu: “Musí nám konečně přestat jít o to jak věci vypadají navenek, ale jaké opravdu jsou.” Je realitou, že dnes nejsme v jiné situaci, než když King pronášel svůj projev. Tíha rasové segregace tehdy nebyla méně tíživá, než je dnes nespravedlivé zadlužování příštích generací ve jménu zvráceného sociálního státu, jehož takzvaná “sociálnost” se projevuje nekompromisní lhostejností k osudu příštích generací. Tíha rasové segregace tehdy nebyla méně tíživá, než je dnes největší zdanění v dějinách a největší přelévání těchto prostředků do soukromých kapes všude po světě formou přerozdělování veřejných rozpočtů. A náš vztek o ztrátu základních (zdaleka nejen ekonomických) práv není a nemůže být o nic menší, než byl vztek Giordana Bruna, Jana Husa, Jeronýma Pražského nebo třeba právě Martina Luthera Kinga…

Celý článek →

Diktatura přerozdělování (rozkrádání veřejných rozpočtů), aneb naše doba očima příštích generací

Když odhlédneme od běžných klišé, žijeme prokazatelně v diktatuře přerozdělování. Jsme na vrcholu technologického vývoje, ale naše daně a povinné odvody jsou suverénně nejvyšší v dějinách. Je to ten pokrok, o jakém lidstvo od věků snilo? Jestliže technologický, vědecký a znalostní pokrok neslouží ke zvýšení svobod, komfortu, vzdělání nebo kvality života většiny lidí, nýbrž naopak k jejich kontrole (KH, EET, úřady, média, školství, přerozdělování) a omezování jejich – dokonce základních – lidských a občanských práv a svobod, pak žijeme v diktatuře, v organizovaném zločinu. Ta diktatura má jméno přerozdělovací a jednou vejde do dějin jako další období temna, nad nímž budou lidé budoucnosti nechápavě kroutit hlavou stejně jako my dnes kroutíme hlavou nad fašismem, komunismem nebo středověkou inkvizicí…

Celý článek →

Pojď blíž, občane – já jsem stát a přišel jsem tě…

V pozoruhodné knize bývalého výkonného ředitele Světové banky Moisese Naíma jménem “Černá kniha globalizace” jsou dokonale popsány principy a příklady toho, jak organizovaný zločin prorostl a stále prorůstá do státní správy a politiky ve všech státech světa. Jak se dokonce mnohdy stal naprosto legálním prostě proto, že ovládl struktury států a jako legální se sám uzákonil (nepřipomíná nám to něco?). A také jak pochopil, že když si pořídí “krytí”, které bude vypadat jako důvěryhodná kulisa (politický, sociální, zdravotní, školský systém), může bezpracně získat peníze, které byly – do té doby – pro něj hůř dosažitelné: (poslední) soukromé peníze nás, obyčejných lidí. Jak vlastně funguje nadnárodní byznys dnes, když už Vám drogy mnohem spíše předepisuje přímo Váš lékař než dealer, když Váš bankéř je mnohem větší vekslák než ti co stávali přes Tuzexem a když největším byznysem světa už nejsou zbraně, obchod s lidmi nebo drogy, nýbrž masové přerozdělování (rozkrádání) veřejných rozpočtů?

Celý článek →