Dokud polovina českých voličů nebude rozumět rozdílu mezi volbami a zasíláním sms do Superstar či Týtý, nemáme šanci žít ve svobodné a prosperující zemi.

Rubrika "Zahraniční"

60 Články

(Sociální) stát je zákonem organizovaná občanská válka proti poctivým, produktivním, odpovědným lidem a proti dětem a vnukům nás všech

Možná to zní neuvěřitelně, ale to kdysi kulatá Země či lety do vesmíru zněly taky. Státy dnes došly do stadia, kdy svými zákony legitimizují a koordinují občanskou válku proti svým vlastním občanům s cílem udělat z nich zdroj výdělku pro organizovaný zločin, který je prorostl a ovládl (nejen u nás, je to globální jev). Přerozdělování veřejných rozpočtů zní lépe než okrást babičku v tramvaji, ukrást holce na rande kabelku nebo vykrást banku. Ale všechny ty okradené babičky, všechny holky okradené na rande, které se jednou babičkami stanou a my všichni, kdo každý den přihlížíme mnohem horším „procedurám“ a zločinům než je vykradení nějaké banky, jsme na jedné lodi – všichni jsme ve válce, kterou jsme si nevymysleli, nepřáli, nevybrali ani nechtěli. Přesto je tady a nemá nejmenší slitování s nikým, starým či mladým, nebo dokonce ještě nenarozeným…

Celý článek →

Zapamatujme si pojem STEXIT – je to novodobé lidské právo, pro které stojí za to „hořet“…

Podstatou života je neustálý vývoj, evoluce. Vyvíjí se všechno a vyvíjíme se také my, lidé. A samozřejmě i společnost, v níž žíjeme. Proto i lidská práva jsou a musí logicky být předmětem neustálého vývoje. Pamatujme: každý establishment, který bude jakýkoli přirozený vývoj (nejen lidských práv a svobod) popírat s odkazem na neměnnost (často jím samým uměle definovaných) základních hodnot (typu slovo boží, zákon či ústava), je automaticky organizovaným zločinem. Je řada nových lidských práv, která přináší naše doba a o kterých se „propagandisticky“ mlčí, protože by nás státy, parlamenty a zákony nemohly ovládat a zotročovat do povinných rolí občanů, daňových poplatníků nebo spotřebitelů. Jedním ze základních lidských práv dnešní doby je Stexit. Co znamená?

Celý článek →

Pojď blíž, občane – já jsem stát, tvá jediná jistota…

V pozoruhodné knize bývalého výkonného ředitele Světové banky Moisese Naíma jménem “Černá kniha globalizace” jsou pěkně popsány principy a příklady toho, jak organizovaný zločin prorostl a stále prorůstá do státní správy a politiky v různých státech světa. Jak se stal naprosto legálním prostě proto, že ovládl struktury států nekontrolovatelnou zastupitelskou politikou. A jak si sám tvoří potřebné zákony a legislativu, podle níž krade beztrestně, v souladu se zákonem. Sociální stát je jen maska, pod níž se skrývá děsivá mašinerie a jedna neoddiskutovatelná pravda – a sice že žijeme ve světě (a státech), kde největším byznysem už nejsou zbraně, obchod s lidmi nebo drogy, nýbrž masové přerozdělování (rozkrádání) veřejných rozpočtů a postupné znárodňování zbytků našich peněz a svobod…

Celý článek →

Jak (jedině) může vzniknout skutečná přímá demokracie?

Politiku dnes – tedy politiku ve formě cíleně zkorumpované “přerozdělokracie” a “oblbokracie občanů” s názvem zastupitelská demokracie – už nepotřebujeme. Žijeme ve věku technologií a ty mohou plně nahradit zastupitele, jejichž jedinou rolí ve skutečné demokracii (ač na to panáčci zjevně rádi zapomněli) je reprezentovat hlas a vůli lidu, nikoli za lidi myslet, lhát jim a okrádat je. Politika není raketová věda, není to dokonce žádná věda a jestli chcete důkaz, podívejte se koneckonců jaká svoloč – až na čestné výjimky – politiku dnes dělá. Jsou to prokazatelně – zdůrazňuji prokazatelně – ti nejhorší, nikoli ti nejlepší z nás. Vytvořili si systém organizovaného zločinu, který pojmenovali stát a jejich cílem je jediné: rozkrádat veřejné rozpočty podle vlastní legislativy, protože ta jim – logicky – zajistí beztrestnost. Kam ale směřuje evoluce lidské společnosti bez ohledu na jejich zbabělé a sobecké zločiny a zlodějiny (jakkoli eufemisticky pojmenované, například sociální solidarita, sociální jistoty, dotace)?

Celý článek →

Bourání mýtů, část 5: Podvod jménem dotace

Dotační podvody a tunely se staly nejpohodlnější formou podnikání. Motto tohoto “kapitalismu sociálního státu” zní: zisky nám (majitelům dotovaných firem a zkorumpovaným politikům, kteří dotace přidělují), ztráty veřejným rozpočtům (tedy daňovým poplatníkům). Ostatně ti už si zvykli, platí přece všechno. Od krachujícího důchodového systému a nesmyslných 445 tisíc státních zaměstnanců v ČR přes nefunkční školství, neefektivní zdravotnictví a nekvalitní dálnice až po dluhy, které politici ve jménu sociálního státu „nasekají“ (viz deficit našeho rozpočtu v době ekonomického růstu). A kupředu levá!

Celý článek →

Rozdíl mezi (sociálním) státem a „městem hříchu“? Žádný – obojí vytvořil a provozuje organizovaný zločin

Stát je vlastně takové Vegas. Vytvořil ho organizovaný zločin, který pochopil, že daně a povinné odvody jsou mnohem pohodlnější, plánovatelnější, ziskovější a bezpečnější byznys než zbraně, drogy, dětská prostituce, novodobé otroctví, organizovaná migrace nebo výroba čehokoli v Číně. Byl to geniální trik: dotace, granty, daňové úlevy, investiční pobídky, to vše je loupež cizích peněz stejná jako vykrást banku nebo okrást seniora na prezentační akci, tedy až na to, že je to legální akt a jako takový je zákonem nepostižitelný. Zákonem postižitelné naopak je – a v tom je ten trik geniální – jim do té kasičky jménem veřejné rozpočty přestat přispívat, když tu „hru“ prokouknete…

Celý článek →

Nová maska sociálního státu: zaručený příjem občana od státu. Další podvod? Zkuste hádat…

Krize zastupitelské demokracie všude po světě donutily “vrchnost” začít přemýšlet, čím ji nahradit, když se prokazatelně stala evolučním přežitkem z minulých století. Mezi námi přežitkem stejně do očí bijícím jako je současná forma globalizace a “ideologie evropské humanitární nadřazenosti”. Zakázka na vytvoření nového zřízení pokračujícího ve směru Orwell zněla takto: chceme ještě větší byrokracii, kontrolu nad lidmi a ještě masívnější přerozdělování, ale nesmí to tak vypadat. A tak se marketingoví odborníci zamysleli, a copak z nich nevypadlo? Zaručený příjem od státu jako nová verze “státem organizované solidarity.” Okořenili to argumenty o zdanění robotické práce (už dnes mimochodem zatížené mimořádně nesmyslnou odpisovou politikou), něžnými iluzemi (chybějí jen květy lotosu padající z nebe) že lidé se budou víc věnovat rodinám a tím bude vyšší porodnost (jako podprahová obrana proti migraci) a jako třešinku dekorovali rovnostářství na humanismus tím, že by každý člověk dostal ten zaručený příjem stejně vysoký, což je prý “spravedlivé.” Ehm, ehm – no tak si pojďme zase říct, co je to ve skutečnosti za podraz, ne?

Celý článek →

Warning voice from Czech republic – 5 hidden dangers of Social States in Europe (in reaction to Michael Moore´s new film) based on real-life experience

In order to stay balanced with all the information – as considering any fact from just one side can easily become propaganda instead of unbiased information – there are 5 hidden dangers of Welfare Social States we have in Europe explained by a human being with real experience with socialism (before 1989) and real experience with all the dangers brought by current versions of so called Social (welfare) states. Important: any good idea might become a tyranny if we are not able to see “both sides of the story.” So here you are potential dark sides and negative consequences of existing Social States in EU (as positives were mentioned by Michael Moore many times and he did a good job that way – I would be happy to live in States he describes in his movies too, but things are not that simply how they look like).

Celý článek →

Občané, nebo (upgradeovaní) otroci?

Když se ještě nedávno provozovalo legální systémové otrokářství, vůbec to nebyl tak dobrý byznys, jak by se mohlo zdát z učebnic dějepisu. Otrokářství totiž mělo a vždy má obrovské skryté náklady: musíte si otroka koupit, pak ho někde ubytovat, šatit, živit, poskytnout mu nějakou zdravotní péči nebo si koupit nového, když ten nemocný umře. Platíte dost drahé spolehlivé lidi (managery), kteří budou ty (pracující) otroky hlídat. A když máte smůlu a je blbej rok, celou úrodu bavlny či jiného zemědělského produktu Vám zničí příroda, kterou neovládáte. Co je podstatné: otrok nikdy nedělá práci s vysokou přidanou hodnotou, protože to jednak většinou neumí, ale hlavně byste mu takovou práci nejspíš ani nesvěřili. Přece jen je to “třídní nepřítel” a má důvod Vás nenávidět. Otroci prostě okopávají zeleninu, balí ji do krabic a přepravek a pak ji šoupnou do kamionu. Co je zásadní pro obchodní model otrokářství: otrok sice nedostává žádnou mzdu nebo mzdu jen zanedbatelnou, ale žádná úspora či dokonce výhoda pro otrokáře to není. Jak je to možné? Jednoduše: otrok má nulovou motivaci pracovat dobře nebo hodně, čemuž odpovídá produktivita jeho práce. Nemá víru ani naději na změnu, a tak dělá z principu práci s malou přidanou hodnotou a ještě s dost velkou nechutí, dokonce možná sabotuje (viz gulagy, koncentráky nebo nucené práce). A jak to souvisí s dnešní iluzí demokracie a kapitalismu? No, možná se budete divit…

Celý článek →

Kdybys nebyl hlupákem, nestal by ses občanem aneb známe tyhle věci, jak se dát upéct v peci (sociálního státu)?

Drtivá většina z nás zná legendární hlášky z Mrazíka: “Kdybys nebyl hlupákem, nestal by ses medvědem” nebo “neznám tyhle věci, jak se dát upéct v peci.” S nostalgickým povzdechem bych přidal, že mě – při hledání svobody, spravedlnosti a práva v našem současném státě i globální diktatuře přerozdělování – chybí i tato: “Kde může Nastěnka (svoboda) být? Jak já ji mohu zachránit? Mluv, babo (nebo Babiši?)!” Ale teď vážně: dlouho jsem si myslel, že lidé jasné důkazy organizovaného zločinu propojení politiky s byznysem lidé vidí, ale ignorují, protože by mohli ztratit své iluze například o důchodu, sociálních dávkách nebo svém bezpečí. Stát mimochodem neposkytuje ani jedno z toho, vždyť se podívejte kolem sebe. Je ale také možné, že řada loajálních slepců a “občanů” si zločinnost současného státu vůbec neuvědomuje, opravdu státu věří a jako ovce sedá na lopatu organizované spolupráce mezi “ježibabou a loupežníky” (politiky a byznysmeny). Tak pokud by to tak bylo, pojďme se zkusit podívat na samy základy toho megalitického podvodu jménem demokracie, ačkoli hezký pohled to nebude…

Celý článek →