Dokud polovina českých voličů nebude rozumět rozdílu mezi volbami a zasíláním sms do Superstar či Týtý, nemáme šanci žít ve svobodné a prosperující zemi.

Rubrika "Domácí"

158 Články

Věřit v zastupitelskou demokracii znamená mimo jiné věřit těmto „lidem“ – vy jim věříte, nebo už konečně chápete, jaká změna musí přijít?

Pojďme si to říct konečně bez obalu, stejně to všichni cítíme a brzy to také všichni pochopíme: je směšné dívat se na ten prolhaný cirkus jménem přerozdělokracie (pardon – zastupitelská demokracie), který je nám tu předkládán za „nejlepší zřízení, ve kterém můžeme žít.“ To marketingové divadlo kolem je už k smíchu: (najmě) koblihoví, rudí a oranžoví voliči si stěžují, že mají málo sociální podpory, dávek, péče, peněz. Celá naše slavná „diktatura přerozdělování“ se stala jedním velkým pohřbem, kde vyhrává nejhlasitější „plačka.“ Kde se věci neposuzují podle toho jaké jsou, ale jak vypadají navenek a kolik lze tou přetvářkou, lží či korupcí získat na úkor těch, kteří ten pohřeb platí. A ten pláč po sociálních jistotách bez zásluh a dotacích pro „světlé zítřky, vyšší zaměstnanost či jiné megadobro“ odvádí pozornost od toho podstatného: a sice zda si ta „plačka“ vůbec nějakou podporu z peněz ostatních zaslouží – ať už je to jednotlivec nebo firma. Dávka či dotace totiž není dar, to je půjčka, alespoň ve slušné společnosti. Tu my ovšem nemáme a není ani cílem politiků, lobbistů, dotačních podnikatelů i lidí, kteří programově chtějí žít z cizího. Naopak, my máme „státní a tím pádem legální stroj“ na okrádání jedněch druhými, který se směje do obličeje všem poctivým, slušným a pracovitým lidem. Ale jednoho dne to bouchne jak saze v kotli, protože nic netrvá věčně…

Celý článek →

Země je kulatá, státy stroje na peníze a tzv. zastupitelská demokracie organizovaný zločin – překvapeni?

Fareed Zakaria, jeden z nejznámějších amerických politologů dneška, ve svém díle Budoucnost svobody říká mimo jiné zhruba toto: demokracie vůbec nezávisí od lidí nebo svobody, ale od výše HDP a od určitého místa, kde se většina lidí ekonomicky cítí natolik “dobře”, že proti ní nic nenamítá (jinými slovy: jde o peníze, ne o demokracii). Když ale ekonomická pohoda zmizí, demokracie zmizí také. Moises Naím, bývalý výkonný ředitel Světové banky, říká ve své knize Černá kniha globalizace mimo jiné zhruba toto: globalizace otevřela hranice organizovanému zločinu, který pochopil, že nejlépe se mu bude dařit když proroste do státních struktur, protože pak si bude moci tvořit svoje vlastní zákony a fungovat “legálně.” A já jsem jen jeden obyčejnej kluk, co říká toto: pochopme konečně, že náš stát je dnes už (jen) chytrý obchodní model, který se tváří jako že v něm jde o politiku, ale politika je jen zástěrkou pro beztrestné přerozdělování veřejných rozpočtů. Zástěrkou pro prokazatelné, nespravedlivé a bezuzdné rozkrádání našich peněz vybraných formou daní a povinných odvodů. A parlamenty, politické strany, volby, to všechno je jen marketingové krytí skutečného organizovaného zločinu v pozadí, pro nějž máme my, lidé (občané, daňoví poplatníci, spotřebitelé), hodnotu jen jako zdroj zisku…

Celý článek →

(Sociální) stát je zákonem organizovaná občanská válka proti poctivým, produktivním, odpovědným lidem a proti dětem a vnukům nás všech

Možná to zní neuvěřitelně, ale to kdysi kulatá Země či lety do vesmíru zněly taky. Státy dnes došly do stadia, kdy svými zákony legitimizují a koordinují občanskou válku proti svým vlastním občanům s cílem udělat z nich zdroj výdělku pro organizovaný zločin, který je prorostl a ovládl (nejen u nás, je to globální jev). Přerozdělování veřejných rozpočtů zní lépe než okrást babičku v tramvaji, ukrást holce na rande kabelku nebo vykrást banku. Ale všechny ty okradené babičky, všechny holky okradené na rande, které se jednou babičkami stanou a my všichni, kdo každý den přihlížíme mnohem horším „procedurám“ a zločinům než je vykradení nějaké banky, jsme na jedné lodi – všichni jsme ve válce, kterou jsme si nevymysleli, nepřáli, nevybrali ani nechtěli. Přesto je tady a nemá nejmenší slitování s nikým, starým či mladým, nebo dokonce ještě nenarozeným…

Celý článek →

Zapamatujme si pojem STEXIT – je to novodobé lidské právo, pro které stojí za to „hořet“…

Podstatou života je neustálý vývoj, evoluce. Vyvíjí se všechno a vyvíjíme se také my, lidé. A samozřejmě i společnost, v níž žíjeme. Proto i lidská práva jsou a musí logicky být předmětem neustálého vývoje. Pamatujme: každý establishment, který bude jakýkoli přirozený vývoj (nejen lidských práv a svobod) popírat s odkazem na neměnnost (často jím samým uměle definovaných) základních hodnot (typu slovo boží, zákon či ústava), je automaticky organizovaným zločinem. Je řada nových lidských práv, která přináší naše doba a o kterých se „propagandisticky“ mlčí, protože by nás státy, parlamenty a zákony nemohly ovládat a zotročovat do povinných rolí občanů, daňových poplatníků nebo spotřebitelů. Jedním ze základních lidských práv dnešní doby je Stexit. Co znamená?

Celý článek →

Pojď blíž, občane – já jsem stát, tvá jediná jistota…

V pozoruhodné knize bývalého výkonného ředitele Světové banky Moisese Naíma jménem “Černá kniha globalizace” jsou pěkně popsány principy a příklady toho, jak organizovaný zločin prorostl a stále prorůstá do státní správy a politiky v různých státech světa. Jak se stal naprosto legálním prostě proto, že ovládl struktury států nekontrolovatelnou zastupitelskou politikou. A jak si sám tvoří potřebné zákony a legislativu, podle níž krade beztrestně, v souladu se zákonem. Sociální stát je jen maska, pod níž se skrývá děsivá mašinerie a jedna neoddiskutovatelná pravda – a sice že žijeme ve světě (a státech), kde největším byznysem už nejsou zbraně, obchod s lidmi nebo drogy, nýbrž masové přerozdělování (rozkrádání) veřejných rozpočtů a postupné znárodňování zbytků našich peněz a svobod…

Celý článek →

Jak bojovat proti organizovanému zločinu, který se povýšil na stát?

Pokud se stát stal organizovaným zločinem v rukou pár lidí a firem, kterým jde jen o naše peníze, máme základní lidské právo se bránit. Žádné revoluce či revolty s dost podivným financováním či zázemím typu “Děkujeme odejděte” nebo “Rekonstrukce státu” ale nemají smysl – jsou systémově předvídatelné, možná dokonce systémem vytvořené jako stafáž či zdání demokracie. Je-li stát zločinným spiknutím s cílem nás legálně okrást o zbytek našich soukromých peněz, které nám ještě „neznárodnilo“ několikanásobné zdanění, nesmyslně vysoké daně a povinné odvody a máme-li zakázáno z toho systému vystoupit, je jediná možnost: musíme se pro pavučiny státu stát neviditelnými, nebo alespoň “co nejméně viditelnými” a ukázat, že to jde i jinak. Jak?

Celý článek →

Ekonomická válka státu proti nám (lidem, občanům a poplatníkům) je realitou. A co my na to?

Když říkáme, že stát vede – zatím “jen” – ekonomickou válku proti nám, občanům a poplatníkům, co tím vlastně říkáme? Říkáme, že se politika spojila s byznysem a velmi často i organizovaným zločinem a udělali si z nás všech společně pohodlný, bezpečný, krásně regulovaný a zákonem (a policií a armádou) posvěcený trh a byznys. Demokracie, svoboda, mír nebo stát ale nespočívají a nemají spočívat v přerozdělování stamiliard do předem připravených kapes lobbistů, rezidentů a jiných zločinců. Spočívají naopak ve svobodě, dobrovolnosti a zodpovědnosti člověka za život svůj a život svých blízkých, které si sám jako blízké vybral či je jako blízké cítí. Musí člověk respektovat stát a jeho zákony, pokud jsou prokazatelně v rukou vrchnosti, která reprezentuje ty (a to) nejhorší, nikoli ty (a to) nejlepší z nás?

Celý článek →

Tak živnostníkům prý musí na penzi přispívat zaměstnanci – no, tak tomuhle příběhu se tedy podívejme na zoubky!

Všichni – ať ke mě chodíte pravidelně či jen občas – víte, jak často tady upozorňuji na největší trik (sociálního) státu, kterým je přerozdělování deficitu do různých kapitol rozpočtu, aby se ta hrůza “krapet” naředila a mohla sloužit k naprosto falešné a doslova podvodné argumentaci. Tady máme další kapitální příklad této taktiky: v dnešním článku na idnesu (přikládám ho v textu) se říká, že živnostníkům musí na důchody přispívat zaměstnanci. Kolosální “fake new” v její pravé podstatě, tedy systém „vytrhni jednu věc ze souvislosti a postav na tom argumentaci“: a kdo přispívá zaměstnancům například na jejich promaroděné dny během celé kariéry, když to přestane být zaměstnavatel? Nejsou to náhodou mimo jiné živnostníci (protože úředníci to z logiky věci být nemohou, když nejsou produktivní)? Kdo zaměstnancům přispívá (z daní, potažmo státního rozpočtu) na výhody typu dávky v nezaměstnanosti či slušně placená mateřskou dovolená? Kdo ty zaměstnance (pokud jsou placeni ze státního rozpočtu) pomáhá vůbec spoluvytvářet? Kdo přispívá na granty a dotace udělené v rámci různých programů na „tvorbu nových pracovních míst“? Musíme vidět souvislosti, tím spíše, když nás někdo takhle brutálně – promiňte mi to slovo – „oblbuje“. A jaké že to jsou?

Celý článek →

Jak (jedině) může vzniknout skutečná přímá demokracie?

Politiku dnes – tedy politiku ve formě cíleně zkorumpované “přerozdělokracie” a “oblbokracie občanů” s názvem zastupitelská demokracie – už nepotřebujeme. Žijeme ve věku technologií a ty mohou plně nahradit zastupitele, jejichž jedinou rolí ve skutečné demokracii (ač na to panáčci zjevně rádi zapomněli) je reprezentovat hlas a vůli lidu, nikoli za lidi myslet, lhát jim a okrádat je. Politika není raketová věda, není to dokonce žádná věda a jestli chcete důkaz, podívejte se koneckonců jaká svoloč – až na čestné výjimky – politiku dnes dělá. Jsou to prokazatelně – zdůrazňuji prokazatelně – ti nejhorší, nikoli ti nejlepší z nás. Vytvořili si systém organizovaného zločinu, který pojmenovali stát a jejich cílem je jediné: rozkrádat veřejné rozpočty podle vlastní legislativy, protože ta jim – logicky – zajistí beztrestnost. Kam ale směřuje evoluce lidské společnosti bez ohledu na jejich zbabělé a sobecké zločiny a zlodějiny (jakkoli eufemisticky pojmenované, například sociální solidarita, sociální jistoty, dotace)?

Celý článek →

Bourání mýtů, část 6: (ne)zastupitelská (ne)demokracie

Náš stát je organizovaný zločin tzv. zastupitelské demokracie, stojící na jednom základním pilíři: na naprosté beztrestnosti politiků, lobbistů a na stát nalepených dotačních “podnikatelů” za sebevětší rozkrádačku či tunel, které ve zločinném spolčení předvedou. Stát proto musí být decentralizován, rozložen do přirozených (a průhlednějších) komunit a všichni viníci deficitu důchodového systému, zadlužení našeho státu, falešných dotací či jiných zločinů v souvislosti se státním přerozdělováním musí být potrestáni. Pokud se o to nepostaráme, nezasloužíme si od příštích generací žádnou solidaritu ani slitování a nebudeme o nic lepší než generace před námi, které dopustily zločiny fašismu a socialismu…

Celý článek →