Dokud polovina českých voličů nebude rozumět rozdílu mezi volbami a zasíláním sms do Superstar či Týtý, nemáme šanci žít ve svobodné a prosperující zemi.

Rubrika "Báseň dne"

21 Články

Molochu, (nejen Ginsbergův), my odcházíme. Tvé transakce s naší svobodou a penězi budou brzy ukončeny.

Možná že bojovat perem a básní je zastaralý způsob vzdoru proti (jakékoli) tyranii, ale je to vzdor kultivovaný. Než v únoru přejdeme k projektu Terapie 2050, kde už budeme bojovat legálními, ale ostřejšími zbraněmi (a doufáme, že se přidáte), pojďme státu, který už neslouží lidem, nýbrž vybraným lidem a firmám (a masovému přerozdělování), kultivovaně říct: “Už jsme pochopili, jak funguješ, Molochu – a už se tě vůbec nebojíme.”

Celý článek →

Vyjadřovat se veršem se dnes může zdát směšné, ale my to přesto uděláme. A právě teď!!!

Připojujeme se k myšlence „Občanského neklidu“ a vzdoru proti současné formě fungování politiky a státu. Vzdoru proti buranství, podlézavosti, závisti a hrozbě návratu tyranie, která se na nás chystá nejen z Hradu, ale i (a možná především) z obchodních struktur, které prorostly do státní správy, rozpočtu a našich životů, jakoby se nechumelilo. Nesmíme pro stromy přehlédnout les a pro jedno nebezpečí ignorovat to druhé a nejméně stejně nebezpečné – řekněme spolu NE oběma!!!

Celý článek →

USA je světový četník, Čína je světová továrna a Evropa humanitární blbeček, co má řešit politické a ekologické důsledky „globálního“ kapitalismu. Co tomu řeknou naše děti?

Je hezké mít svědomí a pomáhat, ale co je moc, to je moc: USA mění světový řád na „povinný“ globální kapitalismus, Čína rozebírá surovinové zdroje třetího světa jako puzzle bez jakéhokoli ohledu na ekologické a jiné škody a Evropa posílá více než 50% celosvětové humanitární pomoci na sanaci škod s globální pseudodemokracií souvisejících. Je fajn a lidské pomáhat, ale je to správná pozice k současnému světovému dění?

Celý článek →

Diktatura peněz se od diktatury proletariátu neliší a obě tvrdí, že jsou demokratické a pro lidi. A obě samozřejmě lžou…

Žádné zřízení není demokratické proto, že to o sobě říká. A každé zřízení, kde neexistuje reálná vymahatelnost práva, spravedlnosti, které lidem lže a kterému jde o to přerozdělovat dotace, granty a zadávat zakázky vybraným „oligarchům“, je podvod a organizovaný zločin. Říkáme proti té absurditě a nespravedlnosti NE, protože pravdivé slovo má pořád ještě sílu. A třeba i veršované – pojďte si ho přečíst!

Celý článek →

Musíme si to říct naprosto otevřeně: stát je přežitek, který už nefunguje, a musíme ho nahradit funkčnějším systémem!

Státy a politici se ukázali tváří v tvář terorismu a zadlužení naprosto neakceschopní. Je třeba je volat k odpovědnosti za všechny mrtvé, které jejich liknavost a neschopnost stála život při teroristických útocích. A je třeba okamžitě říct pravdu o státu a nahradit ho Konfigurovatelným, či zní-li to lépe, Sdíleným státem. Moc musí přejít zpátky na lidi, aby se mohli efektivně bránit ohrožení naší civilizace i svých rodin!!! Přečtěte si ukázku z nově chystané knihy s názvem „Velká lež jménem Stát“, kterou pro Vás připravujeme…

Celý článek →