Dokud polovina českých voličů nebude rozumět rozdílu mezi volbami a zasíláním sms do Superstar či Týtý, nemáme šanci žít ve svobodné a prosperující zemi.

Stát se stal strojem na přerozdělování peněz. V čem spočívá jeho zločinnost, jak ji poznat a jak se jí bránit?

Ať chceme nebo ne, stát je ve své dnešní podobě pouhý organizovaný zločin, podvod. Nevšimli jsme si toho, přišlo to docela plíživě a mělo to hezkou reklamu: „věř nám, o nic se nestarej a budeš se mít dobře – to je pokrok a demokracie.“ Místo politiky ale postupně přišel byznys s názvem politika. Vaše soukromé peníze se začaly měnit na veřejné a ty pak opět na soukromé (formou dávek, grantů, dotací atd.) pro vybrané lidi a firmy. A celé to bylo, je a má být legalizované účastí (a absurdně i neúčastí) lidí ve volbách.

Důvodem existence státu je přerozdělování. Jestli Oliver Stone kdysi řekl, že principem vlády státu nad občanem je jeho schopnost vést válku, pak se sluší pouze dodat, že je to válka proti vlastním občanům a jejich právům a hlavně: jejich penězům. Máme „stát“ (a politiky v jeho službách), kteří vyvolávájí – záměrně – doslova „třídní nenávist“ mezi různými skupinami lidí, aby oslabili jejich schopnost vidět skutečný stav věcí a světa kolem nás. Venkov proti městu, staří proti mladým, živnostníci a podnikatelé proti zaměstnancům, Západ proti Východu. Za touto kulisou je to ale dokonale promazaný stroj „na prachy.“ Masívní přerozdělování je největším byznysem všech dob – jak geograficky, tak co „obratu“ přerozdělených peněz.

Abraham Lincoln prý řekl: „Můžete dlouhodobě lhát některým lidem a můžete krátkodobě lhát všem lidem. Nemůžete ale dlouhodobě lhát všem lidem.“ Pojďme si říct pravdu: přerozdělování je ve skutečnosti zločin. Deficitní hospodaření státu a zadlužování příštích generací je zločin. Neplnění volebních slibů je zločin. Monopol politických stran na účast ve volbách je zločin. Neschopnost ochránit občany od nezvládnuté migrace je zločin. Neexistence práva reklamace služeb státu, za které si platíte (a ne málo, stát Vám sežere formou daní a odvodů daleko nad 50% Vašich příjmů), je zločin. Není podstatné, že na tyto zločiny neexistuje legislativa, která by je trestala; zákon totiž nezaručuje žádnou spravedlnost. Byl zákon, na jehož základě zemřela Milada Horáková, spravedlivý? Bylo znárodnění spravedlivé? Byly Norimberské zákony fašistického Německa spravedlivé? Ne, zákon není garantem práva a spravedlnosti, je nástrojem vlády.

Připojte se k nám a Terapii 2050 na: http://cesko2050.cz/terapie-2050/pridejte-se-terapie/ a pojďme to společně zkusit změnit. Prvním krokem k nápravě je zrušení monopolu politických stran na účast ve volbách a zavedení práva reklamace služeb státu, pokud tyto nejsou prováděny v dostatečné kvalitě (za kterou jste si zaplatili) nebo vůbec. Klíč k rozpoznání kvalitní služby od nekvalitní služby státu je snadný: jestliže máme deficitní důchodový systém, pak právě ten deficit ukazuje, že je to systém špatný a nefunkční. Z takového systému musíme mít – chce se říct svaté a základní lidské – právo vystoupit (a starat se o sebe sami nebo v komunitě přátel či lidí, které si k tomu sami vyberete).

Kde není právo volby, tam není ani svoboda. A kde není svoboda, je tyranie – ať má jakékoli jméno a schovává se za jakkoli zdánlivě ušlechtilou nebo sexy reklamní kampaň.